Το Πλάνο της Αυτοφροντίδας για το Καλοκαίρι μου

8.33 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Περιεχόμενο Το υλικό «Το Πλάνο Αυτοφροντίδας για το Καλοκαίρι μου» αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ορίζεται η έννοια της αυτοφροντίδας και προτείνονται δραστηριότητες που βοηθούν το άτομο να ανακαλύψει τις προτιμήσεις του. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ένα πλάνο αυτοφροντίδας με διάφορων ειδών δραστηριότητες (σωματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, πρακτικές) και στο τρίτο μέρος δίνεται ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Πλάνο της Αυτοφροντίδας για το Καλοκαίρι μου.

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα