Γνωστικές Δεξιότητες

24.00 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Ερωτήσεις Σημασιολογικού Περιεχομένου Οι ερωτήσεις του τι Το συγκεκριμένο υλικό αφορά την κατανόηση εννοιών που αφορούν τα αντικείμενα και τον προσδιορισμό εννοιών για το «τι». Πιο συγκεκριμένα, βασίζεται σε βασικές έννοιες σημασιολογικού περιεχομένου για προσδιορισμό αντικειμένων. Περιέχει:
  • Διαβαθμισμένες ερωτήσεις
  • Ταύτιση ερωτήσεων-απαντήσεων
  • Παιχνίδια ερωτήσεων
Βιβλιογραφική αναφορά Ηλιοπούλου, Μ., &…

Διαβάστε περισσότερα