Παρέμβαση Φωνολογικής Επίγνωσης – Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Φωνολογίας

20.16 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Παρέμβαση Φωνολογικής Επίγνωσης - Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Φωνολογίας

Διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα με το οποίο ξεκινάμε από αυτό που το παιδί γνωρίζει, δηλαδή τον προφορικό λόγο και το βοηθάμε να καταλάβει αυτό που δεν γνωρίζει, τον γραπτό λόγο. Έτσι, καλλιεργείται σταδιακά το πέρασμα από τον προφορικό στον γραπτό λόγο, καθώς οι τεχνικές…

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα