Στον δρόμο για την Α΄ Προαναγνωστικές/Προγραφικές δεξιότητες

12.00 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 24%

Στον δρόμο για την Α΄ Προαναγνωστικές/Προγραφικές δεξιότητες Αποτελεί πρωτότυπο και καινοτόμο πρόγραμμα για την ομαλή προετοιμασία και μετάβαση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο. Περιλαμβάνει:
  • Προαναγνωστικές/Προγραφικές δεξιότητες
  • Γραφοκινητικές δεξιότητες
  • Προμαθηματικές δεξιότητες
Στο συγκεκριμένο βιβλίο, περιλαμβάνονται οι προαναγνωστικές/προγραφικές δεξιότητες:
  • Φωνολογική Ενημερότητα
  • Αρχική Θέση Φωνήματος
  • Επίγνωση Ομοιοκαταληξίας
  • Επίγνωση…

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα