Μαθαίνω να Γράφω και να Διαβάζω τα Σύμφωνα ΙI

8.40 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Περιεχόμενο Το πρόγραμμα, που έχει ενσωματωθεί στη σειρά Αλφαβητισμός, «Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω» περιλαμβάνει τη συστηματική και μεθοδική προσέγγιση της ανάγνωσης και της γραφής με διαβαθμισμένη παρουσίαση των φθόγγων – συλλαβών – λέξεων – προτάσεων. Το δεύτερο και τρίτο e-book αφορά την αναγνώριση και κατάκτηση των συμφώνων που…

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα