Μαθαίνοντας Αλλιώς τους Αριθμούς

19.20 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Μαθαίνοντας αλλιώς τους αριθμούς 0-10

Περιεχόμενο Το συγκεκριμένο υλικό διαμορφώθηκε με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, αλλά και των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ακολουθώντας τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης και με τη βασική αρχή της τροποποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος…

Διαβάστε περισσότερα