Η κυρία Γραμματικούλα – Τεύχος Α΄

19.00 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

H κυρία Γραμματικούλα (Τεύχος Α΄) προτείνει μία μεθοδολογική προσέγγιση της ορθογραφικής ικανότητας και αποτελεί μέρος της σειράς διορθωτικής αγωγής της δυσορθογραφίας. Με το πρώτο τεύχος ξεκινάει το πρόγραμμα παρέμβασης για τις δυσκολίες ορθογραφίας Μέσα από το συγκεκριμένο υλικό προτείνεται η διαδικασία μάθησης των βασικών γραμματικών δομών:
  • Άρθρα
  • Ουσιαστικά (Αρσενικά-Θηλυκά-Ουδέτερα) 

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα