Η κυρία Γραμματικούλα – Τεύχος Β΄

19.00 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

H κυρία Γραμματικούλα (Τεύχος Β΄) προτείνει μία μεθοδολογική προσέγγιση της ορθογραφικής ικανότητας αποτελεί μέρος της σειράς διορθωτικής αγωγής της δυσορθογραφίας. Με το δεύτερο τεύχος εισάγεται στο πρόγραμμα παρέμβασης η έννοια του ρήματος ως εξέλιξη του προγράμματος. Μέσα από το συγκεκριμένο υλικό προτείνεται η διαδικασία μάθησης του βασικών γραμματικών δομών.

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα