Δομημένο Πρόγραμμα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για μαθητές Δ΄- Στ΄ Δημοτικού

19.92 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Δομημένο Πρόγραμμα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για μαθητές Δ΄- Στ΄ Δημοτικού

Περιεχόμενο: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με βάση τους άξονες της κειμενοκεντρικής προσέγγισης. Έχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων που ακολουθούν τη διδακτική μεθοδολογία γραπτής έκφρασης και παραγωγής ιδεών. Περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές εμπλουτισμού προτάσεων και περιέχει επίσης όλα…

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα