Οδηγός για Γονείς!!

Μέσα στο σπίτι πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε . Οι γονείς συχνά ζητούν Κανόνες για το σπίτι… Να η πρόταση μας!\