Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω λέξεις – Τεύχος B΄

16.90 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω τις λέξεις - Τεύχος Β΄ Δομή Η δομή του συγκεκριμένου προγράμματος διαμορφώθηκε με βάση τις μεθοδολογικές αρχές των μεθόδων ανάγνωσης. Το υλικό βρίσκεται σε άμεση διασύνδεση μεταξύ του και ακολουθεί μία διαβαθμισμένη πορεία από το επίπεδο φωνημάτων, σε επίπεδο συλλαβών και επίπεδο λέξεων…

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα