Διαφοροποιημένο Διδακτικό πρόγραμμα πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου