2731082009
Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Υλικό

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – MY-BOOK 2021

Περίληψη

1. 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Η συγγραφική ομάδα του Mybook.gr έλαβε μέρος στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, το οποίο διεξήχθη στις 15-17 Οκτωβρίου 2021 στη Λάρισα.

Επιλέγοντας τη Θεματική Ενότητα «Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογίες» παρουσίασε δύο προτάσεις:

1.Διαφοροποιημένο πρόγραμμα μαθηματικών Α’ Δημοτικού.

2. Διαφοροποιημένο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθηματικών μέσα από ένα παράδειγμα εφαρμογής στα μαθηματικά Β’ Γυμνασίου.

Εστιάζοντας στο μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή η μάθηση οδηγεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων και στην κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών.

Παράλληλα, μέσω της Θεματικής Ενότητας «Ειδικής Αγωγή για όλες τις σχολικές βαθμίδες» παρουσίασε τη:

1. Μεθοδολογία Αποκατάστασης Δυσλεξίας 1-2-3: ένα πρόγραμμα αποκατάστασης της δυσλεξίας χωρισμένο σε τρία μέρη με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας αντίληψης της φωνολογικής δομής των λέξεων και τη γενικότερη βελτίωση της γλωσσικής επεξεργασίας μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών.

2. 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας “Από το Παιδί στον Ενήλικα.

Η συγγραφική ομάδα του My-book.gr έλαβε συμμετοχή στην πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ (ΕΕΜ ΔΕΠΥ) και συγκεκριμένα στο 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας “Από το Παιδί στον Ενήλικα”, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23 – 24 Οκτωβρίου 2021.

Ο στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάπτυξη του διεπιστημονικού διαλόγου για τη βαθύτερη κατανόηση και διαχείριση των διαχρονικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην ποιότητα ζωής, ιδίως στα πλαίσια της συνύπαρξης με άλλες νευροαναπτυξιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω συνθήκη η συγγραφική ομάδα του My-book.gr επέλεξε να παρουσιάσει τρεις διαφορετικές προτάσεις:

1. Παρέμβαση στην Ορθογραφία: Παρουσίαση μίας μεθοδολογίας προσανατολισμένης στην υιοθέτηση τεχνικών ορθογραφίας μέσω της δημιουργίας οπτικών, ακουστικών, καθώς και κιναισθητικών εικόνων με στόχο την απομνημόνευση και εμπέδωση του γραπτού λόγου.

2. Διαφοροποίηση Αρχαίων Ελληνικών: Στην εκπαίδευση η κατανόηση των κανόνων αποτελεί καθοριστικό ρόλο κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Η συγγραφική ομάδα του Mybook.gr, λοιπόν, σχεδίασε ένα οργανωμένο υλικό αρχαίων ελληνικών αξιοποιώντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στα πλαίσια της οποίας τροποποιήθηκαν οι μαθησιακές δραστηριότητες, όπως και μέρη του αναλυτικού προγράμματος, ώστε η μάθηση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

3. Διδακτική Μεθοδολογία Περίληψης: Η μεθοδολογία της διεπιστημονικής ομάδας βασίστηκε στη διδακτική της περίληψης, αφού αποτελεί ένα είδος μετακειμένου σύμφωνα με το οποίο ο συντάκτης απαιτείται να έχει γνωστικές-μεταγνωστικές, αναγνωστικές ικανότητες και κειμενικές δεξιότητες. Ιδιαίτερα στα παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα της ΔΕΠΥ η μεθοδική μελέτη των γραπτών κειμένων είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκτηθεί η δυνατότητα πύκνωσης του αρχικού κειμένου.

3. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό»

Με ιδιαίτερη χαρά η συγγραφική ομάδα του mybook.gr συμμετείχε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό», το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29-31 Οκτωβρίου 2021.

Επιλέγοντας τη θεματική ενότητα: «Παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας» παρουσιάστηκε η πρόταση με τίτλο: Το παιχνίδι ως Μέσο Ενταξιακής Εκπαίδευσης → Μαθαίνω Παίζοντας Φωνολογική Ενημερότητα. Επισημάνθηκε η αξία της φωνολογικής ενημερότητας για την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης, χειρισμού των φωνημάτων μίας λέξης, καθώς και της ακουστικής διάκρισης μεταξύ των γλωσσικών μονάδων.

4.“MUSEUM & EDUCATION, Μουσείο – Σχολείο – Εκπαίδευση”
«Προφορική και Γραπτή έκφραση για Γυμνάσιο και Λύκειο»

Η πρόταση με τίτλο «Προφορική και Γραπτή έκφραση για Γυμνάσιο και Λύκειο» εγκρίθηκε από το επιστημονικό περιοδικό “MUSEUM & EDUCATION, Μουσείο – Σχολείο – Εκπαίδευση” και δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό τεύχος του περιοδικού JOURNAL OF CULTURE IN TOURISM, ART AND EDUCATION και στο 6ο τεύχος του Περιοδικού “MUSEUM & EDUCATION, Μουσείο – Σχολείο – Εκπαίδευση”.

Η πρόταση που δημοσιεύτηκε αφορούσε τη δημιουργία ενός διδακτικού υλικού για μαθητές γυμνασίου και λυκείου με γλωσσικές δυσκολίες, καθώς και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα από την οργανωμένη δόμησή του καλείται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη διδακτική μεθοδολογία των γλωσσικών μαθημάτων.

Λέξεις Κλειδιά
δημοσιεύσεις, εκπαίδευση, έρευνα, περιοδικά, συνέδρια

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER & ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 5%

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

Μείνετε ενημερωμένοι για νέο υλικό, σεμινάρια και όλα τα τελευταία νέα μας.