Δημοσιεύσεις

Eιδικά διαμορφωμένο υλικό που έχει λάβει την απαιτούμενη επιστημονική αναγνώριση από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Εδώ παρουσιάζονται όλες οι δημοσιεύσεις σχετικά με την μεθοδολογία και το υλικό παρέμβασης μας. Δημιουργούνται καθημερινά μέσα από την εκπαιδευτική πράξη!

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η κατανόηση ορίζεται ως η σκόπιμη σκέψη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι έννοιες οικοδομούνται διαμέσου της αλληλεπίδρασης μεταξύ κειμένου και αναγνώστη. Ο ικανός αναγνώστης μπορεί ταυτόχρονα να αποκωδικοποιεί τις λέξεις με ταχύτητα και ακρίβεια, να προσδίδει νόημα σε λέξεις…

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ

Η ανάγνωση, είναι μια ανθρώπινη γνωστική λειτουργία και συνίσταται στη μεταφορά από έναν κώδικα συμβόλων, γραφήματα στον κώδικα φωνημάτων. Αποτελεί μια πολύ βασική δεξιότητα, διότι αποτελεί αποτελεσματικό μέσο γνώσης, πληροφόρησης. Η κατάκτηση του μηχανισμού της και της δεξιότητας της αναγνωστικής…

Μαθαίνοντας με το παραμύθι προμαθηματικές έννοιες

Οι προμαθηματικές έννοιες θεωρούνται απαραίτητες τόσο για την κατάκτηση της λογικομαθηματικής σκέψης, όσο και για την αντίληψη και ερμηνεία του περιβάλλοντος κόσμου, ενώ συνδέονται άμεσα με καίριους τομείς της σχολικής ετοιμότητας. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε αφορούσε την αξιοποίηση…

Διαφοροποιημένο διδακτικό πρόγραμμα αναγνωστικής ικανότητας

Η ικανότητα ανάγνωσης διευκολύνει τη μάθηση στο σχολείο και στη ζωή. Οι έρευνες υποστηρίζουν πως για την κατάκτηση της αναγνωστικής ευχέρειας απαιτούνται ευκαιρίες για διάβασμα και πως οι μαθητές με δυσκολίες, είναι αργοί αναγνώστες ως έφηβοι και ενήλικες. Σκοπός του…

Εναλλακτικό εργαλείο εκπαιδευτικού ελέγχου

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η πιλοτική εφαρμογή ενός εναλλακτικού εκπαιδευτικού παραμυθιού ως μέσο προετοιμασίας των νηπίων προς ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων της σχολικής ετοιμότητας. Με τον όρο ετοιμότητα εννοείται το κατά πόσο το παιδί μπορεί να ανταποκριθεί στην απόκτηση…

Διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων με την μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού σε μαθητή με αυτισμό

Ο σκοπός της έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός διαφοροποιημένου προγράμματος διδασκαλίας γλωσσικών δεξιοτήτων με την αξιοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού σε μαθητή με αυτισμό στο ΕΕΕΕΚ(Δυτικής Αθήνας) και επικεντρώνεται στον Τομέα της Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο σχεδιασμό,…

error: Προστατευμένο περιεχόμενο!!!