Δημοσιεύσεις

Eιδικά διαμορφωμένο υλικό που έχει λάβει την απαιτούμενη επιστημονική αναγνώριση από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Εδώ παρουσιάζονται όλες οι δημοσιεύσεις σχετικά με την μεθοδολογία και το υλικό παρέμβασης μας. Δημιουργούνται καθημερινά μέσα από την εκπαιδευτική πράξη!

Μαθαίνοντας αλλιώς τη Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού

Μαθαίνοντας αλλιώς τη Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού   Δημάκος Γεώργιος ΠΕ 70, Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη», dimakosgeo@gmail.com Ηλιοπούλου Μάρθα ΠΕ 02.50, Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη», misparth@hotmail.gr   Νίνου Ευγενία ΠΕ 70, Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη»,…

Διαφοροποιημένο διδακτικό πρόγραμμα Δεκαδικών Αριθμών

Στόχοι Να γνωρίζουν τους Δεκαδικούς αριθμούς και τα στοιχεία τους. Να κατανοούν το φαινόμενο και τον μνημονικό τρόπο επίλυσης των δραστηριοτήτων. Να εφαρμόζουν αυτόνομα τις στρατηγικές επίλυσης δραστηριοτήτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τους Δεκαδικούς αριθμούς. Μεθοδολογία Το υλικό αυτό…

Τρεις εργασίες στο 4ο πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή

Πρόγραμμα παρέμβασης για ενίσχυση δημιουργικής σκέψης σε χαρισματική μαθήτρια Ε’ Δημοτικού. Ο όρος «χαρισµατικοί-ταλαντούχοι» µαθητές έγινε αποδεκτός από την επιστηµονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Τα προγράμματα παρέμβασης εστιάζουν στην ενίσχυση των λειτουργιών της μνήμης, της συγκλίνουσας-κριτικής σκέψης και της ένταξής…

Διδάσκοντας στρατηγικές κατανόησης σε μαθητές με ειδικές δυσκολίες

Η κατανόηση ορίζεται ως η σκόπιμη σκέψη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι έννοιες οικοδομούνται διαμέσου της αλληλεπίδρασης μεταξύ κειμένου και αναγνώστη. Ο ικανός αναγνώστης μπορεί ταυτόχρονα να αποκωδικοποιεί τις λέξεις με ταχύτητα και ακρίβεια, να προσδίδει νόημα σε λέξεις…

Διδακτικό πρόγραμμα αναγνωστικής ικανότητας μέσω της φωνολογικής επίγνωσης

Η ανάγνωση, είναι μια ανθρώπινη γνωστική λειτουργία και συνίσταται στη μεταφορά από έναν κώδικα συμβόλων, γραφήματα στον κώδικα φωνημάτων. Αποτελεί μια πολύ βασική δεξιότητα, διότι αποτελεί αποτελεσματικό μέσο γνώσης, πληροφόρησης. Η κατάκτηση του μηχανισμού της και της δεξιότητας της αναγνωστικής…

Μαθαίνοντας με το παραμύθι προμαθηματικές έννοιες

Οι προμαθηματικές έννοιες θεωρούνται απαραίτητες τόσο για την κατάκτηση της λογικομαθηματικής σκέψης, όσο και για την αντίληψη και ερμηνεία του περιβάλλοντος κόσμου, ενώ συνδέονται άμεσα με καίριους τομείς της σχολικής ετοιμότητας. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε αφορούσε την αξιοποίηση…