X
2731082009
Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Υλικό

Όροι Χρήσης

1. Γενικά

Το My-Book.gr αποτελεί ένα online κατάστημα που διαθέτει πρωτότυπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δημιουργείται από μία ομάδα ειδικών θεραπευτών, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων και άλλων ειδικοτήτων υγείας και είναι κατάλληλο για γονείς, εκπαιδευτικούς ή ειδικούς που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το υλικό παρέμβασης τους.

Το My-Book.gr εδρεύει στην Σπάρτη Λακωνίας (Λεωνίδου, 40), με στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο: 2731 0 82009, fax: 2731 0 27788 και email [email protected].  Αριθμός ΓΕΜΗ ατομικης επιχειρησης ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 144197339000.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθώς κάθε συναλλαγή σας μαζί μας διέπεται από αυτούς. Κάθε χρήση των υπηρεσιών του My-Book.gr σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και την συμμόρφωσή σας με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές.

2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τιμές προϊόντων

Το My-Book.gr δεσμεύεται πως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ηλεκτρονική του σελίδα, όσο αφορά τις πληροφορίες σχετικά με το My-Book.gr και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει, με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, καθώς και για λάθη που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών βλαβών. Το My-Book.gr οφείλει να διορθώσει το συντομότερο δυνατό τα παραπάνω λάθη, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή του.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους για κάθε σύγγραμα περιλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.

Οι τιμές του ψηφιακού υλικού του My-Book.gr μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που λόγω τεχνικού ή άλλου σφάλματος κάποιο σύγγραμμα πωλείται σε τιμή κάτω του κόστους, το My-Book.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποια συναλλαγή και να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη, αφού πρώτα τον ενημερώσει σχετικά. Παρακαλούμε σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή επικοινωνήστε μαζί μας.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το my-book.gr και οι συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη (συμβατική ή άλλη), για οποιαδήποτε ζημία, δαπάνη ή βλάβη, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των έμμεσων, αποθετικών ή παρεπόμενων ζημιών ή ζημιών απώλειας στοιχείων ή κερδών, εισοδημάτων ή πελατών που δύναται να αποδοθεί (άμεσα ή έμμεσα) σε κάθε περίπτωση, ή που ήθελε προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση ή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας ή τις πληροφορίες που εμπεριέχει ή (που μπορεί να προκύψει) εξαιτίας της αδυναμίας μας να παρέχουμε υπηρεσίες ή πληροφορίες που συνήθως παρέχονται από αυτή, εκτός της ευθύνης που ήθελε προκύψει από το δόλο ή βαριά αμέλεια του my-book.gr και των συνδεδεμένων με αυτά εταιρειών.

4. Υποχρεώσεις Πελάτη

Οι πελάτες του My-Book.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το My-Book.gr για δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιοδήποτε φυσικό, ψηφιακό ή άλλο μέσο περιεχομένου που είναι παράνομο, προσβλητικό, βλαβερό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, ή ενοχλητικό σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί εσωτερική ή εμπιστευτική πληροφορία. Επίσης, οι πελάτες του My-Book.gr αποδέχονται πως δεν θα χρησιμοποιούν εργαλεία, τεχνικές, κώδικα ή άλλες μεθόδους (π.χ. trojans, ιούς, malware, spyware, ddos, worms, bots, ransomware, expoits, loggers, crawlers, social enginnering, spam κ.α.) που περιέχουν ιούς λογισμικού ή αρχεία ή προγράμματα, ή τεχνικές με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή την παρεμπόδιση λειτουργίας, ή την παροχή πρόσβασης σε σελίδες που αφορούν μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες ή σε σελίδες και συστήματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή γενικότερα σε λογισμικό ή υλικό υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα. Οι πελάτες αποδέχονται πως το My-Book.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτους που ενεργούν εν αντιθέσει των παραπάνω.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα συγγράμματα και οι δημιουργίες του my-book.gr, ακολουθούν τις νόμιμες διαδικασίες περί πνευματικής κατοχύρωσης και τις επιταγές της Εθνικής Βιβλιοθήκης για χορήγηση ISBN.

Στην παρούσα ιστοσελίδα (https://my-book.gr), περιλαμβάνεται υλικό και εν γένει περιεχόμενο που ανήκει στην ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «my-book.gr» και προστατεύεται από το Νόμο.

Όλα τα περιεχόμενα του εν λόγω site (όπως ενδεικτικά κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες και λογισμικό) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «my-book.gr» και προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς έγγραφη άδεια της επιχείρησης, πλην των λιγοστών εξαιρέσεων που ρητώς αναφέρει ο νόμος. Η εμφάνιση του υλικού αυτού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει επουδενί να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Σε περίπτωση επαπειλούμενης προσβολής ή προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η ελληνική νομοθεσία με το ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα καθώς και βαρύτατες αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που εξασφαλίζουν στους δικαιούχους επαρκή και αποτελεσματική προστασία, αναφορικά με την επιβολή των δικαιωμάτων (άρ. 59-63 και 64 επ. ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα) και θα τύχουν εφαρμογής και εν προκειμένω.

6. Ασφάλεια

Το My-Book.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Για τον λόγο αυτό, έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στο My-Book.gr είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL.

To My-Book.gr δεν αποθηκεύει με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται απευθείας με την Τράπεζα Πειραιώς με την διαδικασία του redirection. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλής σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά στην τράπεζα ή το φορέα που έχει επιλεγεί, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί το My-Book.gr όταν ολοκληρωθεί.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσετε καμία προσωπική πληροφορία. Για την χρήση των υπηρεσιών μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (αποστολέα και παραλήπτη), αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της.

Η συναλλαγή σας πραγματοποιείται απευθείας με την Τράπεζα (με τη μέθοδο ανακατεύθυνσης/redirect) και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας δεν γνωστοποιούνται στο my-book.gr και για αυτό πρέπει να τα καταχωρήσετε εκ νέου για κάθε νέα συναλλαγή. Τα στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται πουθενά και χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσης.

Ο web server που φιλοξενεί την υπηρεσία eCommerce – Redirect λειτουργεί με 128 bit encryption SSL (Secure Socket Layer). Με την χρήση του πρωτοκόλλου SSL διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ client (web browser του χρήστη) και server είναι κρυπτογραφημένες και δεν μπορούν να υποκλαπούν. Προκειμένου ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος να ολοκληρώσει την αγορά του, οδηγείται στο securesite της τράπεζας, όπου και πληκτρολογεί τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας.

Το my-book.gr ακολουθεί τον Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και την πληθώρα νόμων σχετικά με αυτά (ενδεικτικά αναφέρονται οι αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και οι οδηγίες του ευρωπαϊκού δικαίου 2002/58 ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 16 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ).

Η χρήση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται μόνο για την συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία εσείς ζητήσατε. Επίσης, τα στοιχεία της δεν αρχειοθετούνται και φυσικά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν από εμάς.

Το my-book.gr, θέλει να σας ενημερώσει πως τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση σας, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα δημοσιοποιήσουμε, αποκαλύψουμε, ανταλλάξουμε ή πουλήσουμε σε τρίτους. Η μοναδική περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική η άλλη δημόσια Αρχή, σύμφωνα πάντα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

To my-book.gr έχει δικαίωμα αλλαγής των όρων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν ενημέρωσης της παρούσας σελίδας, σύμφωνα πάντα με το υφιστάμενο ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο.

Ανήλικοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την συγκατάθεση των γονέων τους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την υποβολή των προσωπικών στοιχείων των παιδιών τους.

8. Cookies

Στο My-Book.gr χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης (sessions), για την βελτίωση της λειτουργίας μας, την εύκολη σύνδεση στον λογαριασμό σας, την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, όπως προτάσεων και διαφημιστικού υλικού που ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, τα cookies μας βοηθάνε να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται και να αναγνωρίσουμε σημεία που ίσως αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τέλος με την χρήση cookies μπορούμε και συλλέγουμε ανώνυμα στατιστικά για να κατανοήσουμε καλύτερα την χρήση του My-Book.gr, ώστε να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies του My-Book.gr κάνοντας click ΕΔΩ.

9. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994, άρθρο 3 ιβ: «Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:[…] ιγ) «την προμήθεια περιεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα υπαναχώρησης». Στην περίπτωση των ψηφιακών βιβλίων (ebooks ), τα οποία παραδίδονται μέσω e-mail κατά την ηλεκτρονική αγορά τους μέσω υπερσυνδέσμου (link) και επομένως ορίζονται ως υπηρεσίες, δεν είναι εφικτό από μερους μας να σας επιστρέψουμε χρηματα γιατι η υπηρεσία από την πλευρά μας έχει ολοκληρωθεί και δεν ειναι τεχνικα δυνατη η επιστροφή του προιόντος. Αυτό σημαίνει οτι δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε ακύρωση, αντικατάσταση ή επιστροφή της υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο.’

10. Τρόποι Πληρωμής

Το My-Book.gr υποστηρίζει διάφορους τρόπους πληρωμής, όπως η πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα καθώς και η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής του My-Book.gr κάνοντας click ΕΔΩ.

11. Δωροεπιταγές/Κουπόνια

Το My-Book.gr ως μέσο προώθησης χρησιμοποιεί δωροεπιταγές/κουπόνια τα οποία μπορεί να αφορούν απόλυτη ή ποσοστιαία επιπλέον έκπτωση. Οι δωροεπιταγές/κουπόνια σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με μετρητά, ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος και άλλους περιορισμούς. Όπως στα περισσότερα καταστήματα, παράλληλες προωθητικές ενέργειες δεν αθροίζονται ή συνδυάζονται, αλλά ισχύει η μεγαλύτερη, συνεπώς σε κάθε παραγγελία μπορεί να γίνει εξαργύρωση μίας δωροεπιταγής/κουπονιού. Το My-Book.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει δωροεπιταγές/κουπόνια αν το κρίνει αναγκαίο.

12. Επίλυση Διαφορών

To My-Book.gr προσπαθεί να δημιουργεί μία ευχάριστη εμπειρία χρήσης για όλους τους πελάτες του. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε θα χαρούμε να σας εξυπηρετήοσυμε και για τον λόγο αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email ή τηλεφωνικά. Αν παρόλα αυτά δεν μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα που έχετε και θεωρείται από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλετται σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας, μπορείτε σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, μπορείτε να κάνετε χρήση της δυνατότητας ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) που είναι διαθέσιμη κάνοντας click ΕΔΩ. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr).

Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

13. Μεταβολές

Το my-book.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να τροποποιεί, διορθώνει ή/και να βελτιώνει, αλλάζει, αναστέλλει ή τερματίζει οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας μας ή του περιεχομένου αυτής περιλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που διατίθενται μέσω αυτής, περιλαμβανομένης ακόμα της πρόσβασής σας σε αυτή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν άμεση ισχύ, επομένως θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήση της ιστοσελίδας μας κατόπιν τοποθέτησης των τροποποιήσεων σε αυτή θα δηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή τους. H τελευταία αναθεώρηση των Όρων Χρήσης έγινε στις 1 Ιουλίου 2019.

14. Όροι Χρήσης του My-book BONUS

Για να επωφεληθείτε της εξαργύρωσης των πόντων θα πρέπει να εγγραφείτε ως μέλος στον ιστότοπο του my-book.gr δημιουργώντας νέο λογαριασμό. Εάν είστε ήδη μέλος του e-shop συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, καταχωρείστε τις παραγγελίες σας και επωφεληθείτε της δυνατότητας εξαργύρωσης πόντων. Η συμμετοχή των πελατών μας – μελών του e-shop – στο My-book BONUS, δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επιβάρυνσή τους. Οι πελάτες μας επωφελούνται της εξαργύρωσης πόντων δωρεάν και εφόσον το επιθυμούν.

Η συμμετοχή των μελών στο My-book BONUS  προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η συμμετοχή γίνεται από την πρώτη κιόλας παραγγελία, σαν μέλος του my-book.gr, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής. Συγκεκριμένα:

Για κάθε ευρώ της παραγγελίας σας κερδίζετε 5 bonus πόντους [π.χ. παραγγέλνοντας προϊόντα συνολικής αξίας 50€, κερδίζετε άμεσα (50×5) 250 bonus πόντους] ενώ υπάρχουν και προϊόντα που σας χαρίζουν διπλούς ή τριπλούς πόντους.

Δεν απαιτείται οποιαδήποτε δική σας ενέργεια για να κερδίσετε πόντους, εφόσον παραγγέλνετε όντας συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας. Οι πόντοι που κερδίζετε αθροίζονται αυτόματα με τους πόντους που έχετε ήδη συγκεντρώσει και παραμένουν διαθέσιμοι για εξαργύρωση όποτε εσείς το αποφασίσετε. Μπορείτε να εξαργυρώνετε κάθε φορά ανά 500 πόντους σε οποιαδήποτε παραγγελία σας.

Για να εξαργυρώσετε τους πόντους σας απλώς αναγράψτε με αριθμητικούς χαρακτήρες στο πεδίο: «Εξαργύρωση Πόντων», τους πόντους που θέλετε να εξαργυρώσετε και μάθετε αμέσως το ύψος της έκπτωσης που θα λάβετε στην παραγγελία που μόλις καταχωρήσατε. Το ανωτέρο πεδίο εμφανίζεται στην οθόνη που ακολουθεί όταν πατήσετε την επιλογή «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». Ειδική ένδειξη ακριβώς από πάνω θα σας ενημερώνει για τους διαθέσιμους πόντους σας. Μπορείτε να εξαργυρώσετε όλους τους πόντους σας ή ένα μέρος αυτών οι οποίοι θα αφαιρεθούν από το σύνολο των πόντων σας. Αφού καταχωρήσετε τα αναγκαία στοιχεία για την παραγγελία σας, αναγράψτε τους πόντους που επιθυμείτε να εξαργυρώσετε και πατήστε συνέχεια ώστε να αφαιρεθούν άμεσα από το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας.

Για κάθε 500 πόντους που συγκεντρώνετε θα κερδίζετε έκπτωση 10 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Προϋπόθεση για την έκπτωση είναι να υπάρχει τουλάχιστον το αντίστοιχο αντίτιμο παραγγελίας στο καλάθι σας.

Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε χρονικός περιορισμός για τη χρήση των bonus πόντων σας. Μοναδική περίπτωση απώλειας των πόντων σας υπάρχει σε περίπτωση τερματισμού της υπηρεσίας από το e-shop μας. Επισημαίνεται ότι οι bonus πόντοι που έχετε συγκεντρώσει δεν ανταλλάσσονται σε καμία περίπτωση με μετρητά χρήματα, ακόμα και μετά τη διακοπή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση τερματισμού του My-book BONUS, οι μη εξαργυρωμένοι πόντοι σας διαγράφονται και ουδεμία απαίτηση διατηρείτε για αυτούς έναντι του e-shop my-book.gr .

Η συλλογή των πόντων ξεκινάει από την έναρξη της υπηρεσίας My-book BONUS και δεν δίνονται αναδρομικά για αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την δημιουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σας , οι πόντοι που αντιστοιχούν σε αυτήν αφαιρούνται από το σύνολο των πόντων που έχετε συγκεντρώσει, εφόσον έχουν ήδη προστεθεί, διαφορετικά δεν προστίθενται.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε τους πόντους σας, εφόσον έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας, πατώντας στην ένδειξη «Οι πόντοι μου» στην ενότητα του λογαριασμού σας.

Το Mybook.gr , διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους του My-book BONUS  και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών στην υπηρεσία «My-book BONUS». Μόνo η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό χώρο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος και προϋπόθεση, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου και προϋπόθεσης συμμετοχής.

Το My-book.gr , διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της υπηρεσίας και αφαίρεσης των bonus πόντων από τον λογαριασμό μέλους που παρεμβαίνει στην υπηρεσία (ή για λογαριασμό του οποίου διενεργείτε παρέμβαση), με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν, αλλοιώσουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή παροχή της υπηρεσίας, τον υπολογισμό των πόντων οιουδήποτε μέλους και γενικά επιφέρουν παράνομες ή/και επιζήμιες συνέπειες. Το My-book.gr  επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτό από παράνομες/παράτυπες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

15. Δωροεπιταγές/Κουπόνια

Το My-book.gr ως μέσο προώθησης χρησιμοποιεί δωροεπιταγές/εκπτωτικά κουπόνια , τα οποία μπορεί να αφορούν απόλυτη ή ποσοστιαία επιπλέον έκπτωση. Οι δωροεπιταγές/κουπόνια σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με μετρητά, ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος και άλλους περιορισμούς (π.χ. ελάχιστο ύψος παραγγελίας ή ισχύ σε συγκεκριμένα προϊόντα μόνο). Παράλληλες προωθητικές ενέργειες δεν αθροίζονται ή συνδυάζονται, συνεπώς σε κάθε παραγγελία μπορεί να γίνει εξαργύρωση μίας δωροεπιταγής/κουπονιού. Το My-book.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει δωροεπιταγές/κουπόνια αν το κρίνει αναγκαίο.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER & ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 5%

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

Μείνετε ενημερωμένοι για νέο υλικό, σεμινάρια και όλα τα τελευταία νέα μας.