Αρχαία Ελληνικά: Από την Θεωρία στην Πράξη

Τιμή

24.50

10% έκπτωση σε φοιτητες, ανέργους και γονείς, στέλνοντας μας email στο [email protected] επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. φοιτητικό πάσο ή καρτα ανεργίας)

Πιστοποιητικό

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Ημερομηνία

Στον Δικό σας Χώρο και Χρόνο

Σκοπός: Εξοικείωση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Στόχοι:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση της ομοιότητας αρχαίων με νέων ελληνικών
 • Επίπεδο ικανοτήτων: ενίσχυση δημιουργικότητας απέναντι στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
 • Επίπεδο στάσεων: καλύτερη αντίληψη ταυτότητας και διαχρονικότητας της γλώσσας

 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

 1. Παράγοντες που αποθαρρύνουν τα παιδιά από την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών
 2. Σύγκριση νέων ελληνικών με τα αρχαία ελληνικά (διαφορές – ομοιότητες)
 3. Διαφοροποιημένη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
 4. Βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 5. Εκμάθηση του τρόπου εφαρμογής της διαφοροποιημένης μεθόδου διδασκαλίας μέσω τεχνικών καλής ανάλυσης έργου, υποδειγματικής διδασκαλίας, μοντελοποίησης και ατομικής ή ομαδικής πρακτικής
 6. Εκμάθηση της αξιολόγησης της διαφοροποιημένης μεθόδου με πολλαπλούς τρόπους και επίπεδα
 7. Παρουσίαση και συζήτηση μελετών περίπτωσης
 8. Εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε μελέτη περίπτωσης και ερμηνεία αποτελεσμάτων
 9. Διαμόρφωση διαφοροποιημένων σχεδίων διδασκαλίας
 10. Προτάσεις τεχνικών παρέμβασης με βάση τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 11. Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση συμπεριφορών των μαθητών απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο των αρχαίων ελληνικών

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης]
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr
       

-Το κόστος συμμετοχής είναι 35€

-Σε φοιτητές και άνεργους παρέχεται ειδική έκπτωση 10% 

– PC / laptop / tablet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η ασύγχρονη μέθοδος παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το παρόν σεμινάριο σε δικό σας χρόνο και χώρο. Τα στάδια είναι τα ακόλουθα:
     1. Αγορά Σεμιναρίου
     2. Ταμείο – Συμπλήρωση στοιχείων χρέωσης
     3. Ολοκλήρωση αγοράς
     4. Παρακολούθηση του σεμιναρίου και αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού στη μαθησιακή διαδικασία

🌎 www.my-book.gr

📞 27310 82009

📧 [email protected]

Στον Δικό σας Χώρο και Χρόνο

Κάνε εγγραφή τώρα!

Αποσπάσματα σεμιναρίου

Κάνε εγγραφή τώρα!

Συχνές ερωτήσεις

Η ασύγχρονη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελεί σημαντικό όφελος για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς δίνεται η δυνατότητα εμπλουτισμού των γνώσεών του όποτε τον βολεύει. Έτσι, η ομάδα του my-book δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να ενισχύσει το κίνητρο των συμμετεχόντων δίνοντας πολλές δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Η επιμόρφωση αποτελεί τη λέξη κλειδί για την ομαλή προσαρμογή σε μία κοινωνία πληροφορίας. Τα σεμινάρια της ομάδας μας είναι σχεδιασμένα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι, παρέχουν τη δυνατότητα σύγχρονης αλλά και ασύγχρονης και ευέλικτης παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, η θεωρία μετατρέπεται σε πράξη μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν ενεργά σε αυτά.

Ο εκπαιδευτικός τομέας εξελίσσεται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η εξέλιξη όσων συμμετέχουν σε αυτόν. Έτσι, η ομάδα του my-book ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις προκειμένου να προσαρμόζει το διδακτικό και θεραπευτικό της υλικό σε αυτές. Τα σεμινάρια, λοιπόν, αποτελούν καινοτόμα υλικά παρέμβασης τα οποία προσφέρουν νέα εργαλεία για τον σχεδιασμό της αξιολόγησης και της παρέμβασης, καθώς και μία νέα εκδοχή στον κόσμο της μάθησης και της διδασκαλίας.

 

Γνώρισε σήμερα τα σεμινάρια των εκδόσεων www.my-book.gr και απέκτησε γνώσεις και δεξιότητες πρακτικής εφαρμογής.

Η ομάδα του my-book απαντά ΟΧΙ. Η μάθηση δεν κάνει διακρίσεις. Γι’ αυτό, τα σεμινάριά μας είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου ανεξαρτήτως του μαθησιακού του υπόβαθρου. Απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς θεραπευτές και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

 

Έλα να γνωρίσεις το έργο μας μέσα από την ιστοσελίδα www.my-book.gr και την καρτέλα Σεμινάρια και μέσα από βιωματικά σεμινάρια της μεθοδολογίας my-book ανακάλυψε πως η γνώση που επιθυμείς να λάβεις για το  μαθησιακό αντικείμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας είναι ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ.

Η οικονομική συμμετοχή είναι ένας σημαντικός παράγοντας, όπου δεν αμελείται. Έτσι,  οι τιμές είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, ενώ παράλληλα παρέχεται ειδική έκπτωση σε φοιτητές και ανέργους. Επισκέψου την ιστοσελίδα www.my-book.gr και ανακάλυψε μόνος/η σου όλες τις οικονομικές δυνατότητες που παρέχονται.

Εκτός από τις γνώσεις που θα αποκτήσετε, θα παραλάβετε επίσημη Βεβαίωση Παρακολούθησης, καθώς και λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία my-book.gr. Γίνε πιστοποιημένος στη Μεθοδολογία my-book.gr

 • Δηλώνοντας συμμετοχή
 • Παρακολουθώντας
 • Ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων

Το πιστοποιητικό Διδακτικής Μεθοδολογίας του my-book.gr είναι μία εγκεκριμένη πιστοποίηση πάνω στην εξειδικευμένη μεθοδολογία μας η οποία δίνει τη δυνατότητα για την αξιοποίηση πολλαπλών σύγχρονων εκπαιδευτικών στρατηγικών με ορθή καθοδήγηση για την κατάλληλη διδακτική παρέμβαση. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα είστε ικανοί να αξιοποιείστε τις πιστοποιημένες γνώσεις σας και να γνωρίσετε τον εκπαιδευτικό κόσμο βαθύτερα.

Τα εκάστοτε σεμινάριά μας είναι εξειδικευμένα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών, των ειδικών θεραπευτών όσο και των παιδιών.

Περιλαμβάνουν:

-Παρουσίαση σε μορφή power point έτσι ώστε να μη χρειάζεται να κρατάτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο και αποσυντονίζεστε από τη μαθησιακή διαδικασία.

-Μελέτες περίπτωσης και προσομοιώσεις για την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων

-Βιωματικό σκέλος μέσα από ομαδικές δραστηριότητες

– Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό το οποίο αξιοποιήθηκε και αναλύθηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έτσι ώστε να το εφαρμόσετε στο εκπαιδευτικό σας έργο.

– E-books σχετικά με το σεμινάριο το οποίο παρακολουθείτε κάθε φορά.

-Βεβαίωση παρακολούθησης κατά την οποία βεβαιώνεται πως παρακολουθήσατε το σεμινάριο που επιλέξατε με την υπογραφή των εκδόσεων My-book.gr.

– Φυλλάδιο πιστοποίησης μέσω του οποίου λαμβάνετε πιστοποίηση στη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθεί το My-book, στην εφαρμογή, χρήση του υλικού και στη γενικότερη μεθοδολογία παρέμβασης.

Η διαδικασία εγγραφής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του my-book είναι πολύ απλή. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι τα εξής:

 • Επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.my-book.gr
 • Επιλογή της καρτέλας Σεμινάρια
 • Επιλογή του σεμιναρίου που επιθυμείς να παρακολουθήσεις
 • Αγορά → εμφανίζεται ένα εικονίδιο στο οποίο πατάς Ταμείο
 • Καταγράφεις τα προσωπικά σου στοιχεία

Μην ξεχνάς πως απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

-PC / laptop/tablet

– Σύνδεση internet

-Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα)

 

Στην περίπτωση της ασύγχρονης παρακολούθησης το μόνο που απαιτείται είναι η εγγραφή στο Σεμινάριο μέσω της Καρτέλας Σεμινάρια → Ασύγχρονη παρακολούθηση και ύστερα η λήψη των αρχείων που θα δοθούν για μελέτη και αξιοποίηση στο εκπαιδευτικό έργο.

Φυσικά και μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να στείλει τις ερωτήσεις που επιθυμεί για το περιεχόμενο του υλικού του σεμιναρίου και τις ενότητες που περιλαμβάνει το εκάστοτε e-book που δίνεται μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Επικοινώνησε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

www.my-book.gr

27310 82009

[email protected]

Για το κάθε σεμινάριό μας υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας zoom την ώρα που διεξάγεται το σεμινάριο αλλά υπάρχει και η δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης δηλαδή σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα.

Το λογισμικό του zoom παρέχεται δωρεάν και ποικίλει ανάλογα με το μέσο σύνδεσης. Ειδικότερα:

 • Όσοι συνδέονται μέσω υπολογιστή “εκτελούν” το αρχείο zoom_launcher.exe που κατεβαίνει αυτόματα στον υπολογιστή τους την πρώτη φορά που θα επιχειρήσουν να συνδεθούν (JOIN A MEETING) σε διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη.
 • Όσοι χρησιμοποιούν android smartphone μπορούν να κατεβάσουν την αντίστοιχη εφαρμογή ZOOM Cloud Meetings από το Google Play πατώντας εδώ.
 • Οι κάτοχοι iphone κινητών μπορούν να κατεβάσουν την αντίστοιχη εφαρμογή ZOOM Cloud Meetings από το App Store πατώντας εδώ.