Εκπαιδευτική Παρέμβαση σε Όλους τους Τομείς Ανάπτυξης για Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Τιμή

180.00

10% έκπτωση σε φοιτητες, ανέργους και γονείς, στέλνοντας μας email στο [email protected] επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. φοιτητικό πάσο ή καρτα ανεργίας)

Πιστοποιητικό

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Ημερομηνία

Στον Δικό σας Χώρο και Χρόνο

→ Σκοπός: η αναγνώριση χαρακτηριστικών που εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη μαθησιακή διαδικασία και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας

Στόχοι:

Επίπεδο γνώσεων: κατανόηση των χαρακτηριστικών που αποτελούν εμπόδιο για την αξιοποίηση νέων μεθόδων διδασκαλίας

Επίπεδο ικανοτήτων: εύρεση εναλλακτικών παρεμβάσεων για διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης

Επίπεδο στάσεων: εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων ανάλογων της κάθε μαθησιακής δυσκολίας

 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του.

 • 1ος Μήνας: Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών
 • 2ος Μήνας: Αναγνωστική ικανότητα/αναγνωστική ευχέρεια-κατανόηση
 • 3ος Μήνας: Δόμηση προφορικού και γραπτού λόγου
 • 4ος Μήνας: Ορθογραφική ικανότητα
 • 5ος Μήνας: Μαθηματικές δεξιότητες
 • 6ος Μήνας: Προγράμματα Διορθωτικής Αγωγής Μαθησιακών δυσκολιών

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Ο κόσμος των Μαθησιακών Δυσκολιών, Αποκατάσταση Δυσλεξίας Α’, Β’ και Γ’ Τεύχος, Δεξιότητες Γραφής και Επίλυση Προβλημάτων]
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία mybook.gr

             

-Το κόστος συμμετοχής είναι 180 ευρώ για το Εξάμηνο Πρόγραμμα.

– 40 ευρώ ανά θεματική ενότητα

-Σε φοιτητές και άνεργους παρέχεται ειδική έκπτωση 10% με αποστολή αποδεικτικού.

– PC / laptop / tablet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η ασύγχρονη μέθοδος παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το παρόν σεμινάριο σε δικό σας χρόνο και χώρο. Τα στάδια είναι τα ακόλουθα:
     1. Αγορά Σεμιναρίου
     2. Ταμείο – Συμπλήρωση στοιχείων χρέωσης
     3. Ολοκλήρωση αγοράς
     4. Παρακολούθηση του σεμιναρίου και αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού στη μαθησιακή διαδικασία

🌎 www.my-book.gr

📞 27310 82009

📧 [email protected]

Στον Δικό σας Χώρο και Χρόνο

Κάνε εγγραφή τώρα!

Κάνε εγγραφή τώρα!