Προγράμματα Διορθωτικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών

Τιμή

40.00

10% έκπτωση σε φοιτητες, ανέργους και γονείς, στέλνοντας μας email στο [email protected] επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. φοιτητικό πάσο ή καρτα ανεργίας)

Πιστοποιητικό

Παραλαβή Πιστοποιητικού

Ημερομηνία

Στον Δικό σας Χώρο και Χρόνο

Σκοπός: θεωρητική και πρακτική διαμόρφωση κατάλληλης διορθωτικής παρέμβασης

Στόχοι:

 • Επίπεδο γνώσεων: βαθύτερη κατανόηση στη μεθοδολογία της διορθωτικής αγωγής
 • Επίπεδο ικανοτήτων: εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης και έγκαιρης διορθωτικής παρέμβασης
 • Επίπεδο στάσεων: προσέγγιση διορθωτικών παρεμβάσεων ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού

 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Γονείς
 • Φοιτητές παιδαγωγικών και φιλοσοφικών σχολών
 • Φοιτητές λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών σχολών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να ενισχύσει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του

 1. Θεωρητικό υπόβαθρο μαθησιακών δυσκολιών
 2. Αίτια ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 3. Τρόποι αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών
 4. Αξιολόγηση ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού
 5. Ασκήσεις διορθωτικής παρέμβασης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 6. Αξιοποίηση εναλλακτικών και διορθωτικών μορφών διδασκαλίας
 7. Μέθοδοι – εργαλεία παρέμβασης στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 8. Σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης
 9. Μελέτες περίπτωσης – εξαγωγή συμπερασμάτων
 10. Συζήτηση και συμβουλευτική για την έγκαιρη διορθωτική παρέμβαση

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Επιμορφωτικό υλικό
 • E-book [Αποκατάσταση Δυσλεξίας, Τεύχος Γ’]
 • Λογότυπο πιστοποίησης με τη μεθοδολογία mybook.gr

-Το κόστος συμμετοχής είναι 40 ευρώ

-Σε φοιτητές και άνεργους παρέχεται ειδική έκπτωση 10% με αποστολή αποδεικτικού.

– PC / laptop / tablet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η ασύγχρονη μέθοδος παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το παρόν σεμινάριο σε δικό σας χρόνο και χώρο. Τα στάδια είναι τα ακόλουθα:
     1. Αγορά Σεμιναρίου
     2. Ταμείο – Συμπλήρωση στοιχείων χρέωσης
     3. Ολοκλήρωση αγοράς
     4. Παρακολούθηση του σεμιναρίου και αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού στη μαθησιακή διαδικασία

🌎 www.my-book.gr

📞 27310 82009

📧 [email protected]

Στον Δικό σας Χώρο και Χρόνο

Κάνε εγγραφή τώρα!

Ομιλητές

Αποσπάσματα σεμιναρίου

Κάνε εγγραφή τώρα!