Ολοκληρωμένο Πακέτο Για Α’ Γυμνασίου!

38.78 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Σας ενδιαφέρει η έντυπη έκδοση?

Για παραγγελίες καλείτε στο 27310-82009
 • Άμεση αποστολή στο email σας
 • Άμεσα διαθέσιμο για λήψη

Μεθοδολογία Διορθωτικής Αγωγής Γραπτού Λόγου σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α’ Γυμνασίου)

Οι τεχνικές και ο τρόπος δόμησης του βιβλίου αυτού, θα παρουσιαστούν στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης από το Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αθήνα.

Περίληψη

Η πλειονότητα της βιβλιογραφικής έρευνας αναφέρει ότι τα προγράμματα παρέμβασης απευθύνονται σε μικρότερους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γιατί, θεωρητικά, η παρέμβαση σε νεαρή ηλικία, ενδέχεται να ελαχιστοποιήσει πολλές από τις δυσκολίες, οι οποίες μπορεί και να αποφευχθούν στα επόμενα έτη. Η μετάβαση, όμως, από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προξενεί άγχος και ειδικά στους μαθητές με ΕΜΔ, γιατί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμπεριέχει αλλαγές, όπως διαφορετικές σχολικές αίθουσες, εναλλαγή καθηγητών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τη Νεοελληνική γλώσσα, που στόχευε στην ενίσχυση ικανοτήτων πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου. Η υλοποίηση του προγράμματος ανέδειξε τη βελτίωση αυτών των γνωστικών δεξιοτήτων. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται ότι τα προγράμματα διορθωτικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνεισφέρουν στην ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και στην ομαλή ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.

Σκοπός

Το συγκεκριμένο υποστηρικτικό υλικό αποτελεί μέρος ενός συνολικού υλικού διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών επικεντρωμένο στην πρόσληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου μέσα από το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Οι στόχοι του προγράμματος διαμορφώθηκαν με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ και τις οδηγίες του ΙΕΠ για τη γλωσσική διδασκαλία.

Περιεχόμενο

Το συγκεκριμένο υλικό διαμορφώθηκε με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και με τη φιλοσοφία που διέπει την ειδική παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα στο εξειδικευμένο πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής έχει συμπεριληφθεί το ανάλογο υλικό παραγωγής γραπτού λόγου με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου και με βάση τις ενότητες του σχολικού βιβλίου. Έχει πραγματοποιηθεί προσαρμογή των σκοπών και του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος στον τρόπο μάθησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Όλο το υλικό έχει βασιστεί στη καλλιέργεια δεξιοτήτων παραγωγής ιδεών μέσω του επικοινωνιακού λόγου και μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.

Περιλαμβάνει στρατηγικές και πρακτικές παραγωγής γραπτού λόγου

Και ποικίλα κειμενικά είδη με βάση τις θεματικές ενότητες του σχολικού βιβλίου

– Συνεντεύξεις
– Παρουσιάσεις
– Ομιλίες
– Debate

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στην Α΄ Γυμνασίου και αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου. Είναι ειδικά διαμορφωμένο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ. (2019). Μεθοδολογία διορθωτικής αγωγής γραπτού λόγου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σπάρτη: my-book.gr

Μεθοδολογία Διορθωτικής Αγωγής Σε Μαθητές Με ΕΜΔ Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α’ Γυμνασίου)

Οι τεχνικές και ο τρόπος δόμησης του βιβλίου αυτού, έχουν παρουσιαστεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή «Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση», στην Αθήνα.

Η πλειοψηφία της βιβλιογραφικής έρευνας αναφέρει ότι τα προγράμματα παρέμβασης απευθύνονται σε μικρότερους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γιατί, θεωρητικά, η παρέμβαση σε νεαρή ηλικία ενδέχεται να ελαχιστοποιήσει πολλές από τις δυσκολίες, οι οποίες μπορεί και να αποφευχθούν στα επόμενα έτη. Η μετάβαση όμως, από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προξενεί άγχος και ειδικά στους μαθητές με ΕΜΔ, γιατί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμπεριέχει αλλαγές, όπως διαφορετικές σχολικές αίθουσες, εναλλαγή καθηγητών.

Περιεχόμενο: Το συγκεκριμένο υλικό αποτελεί μοναδικό υλικό υποστήριξης της γλωσσικής διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου. Διαμορφώθηκε με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και με τη φιλοσοφία που διέπει την ειδική παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα στο εξειδικευμένο πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής έχει συμπεριληφθεί το ανάλογο υλικό με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ της Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου. Έχει πραγματοποιηθεί προσαρμογή των σκοπών και του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου στον τρόπο μάθησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Όλο το υλικό έχει βασιστεί στη διαβαθμισμένη διδασκαλία με την προσθήκη δραστηριοτήτων διαφοροποίησης του περιεχομένου και της επεξεργασίας.

Η μεθοδολογία βασίστηκε στην πολυμνημονική διδασκαλία και στην παρουσίαση των δεδομένων με πολλαπλούς τρόπους.

Η παρουσίαση των πληροφοριών βασίστηκε στην πολυαισθητηριακή διδασκαλία με την παράλληλη παρουσίαση με οπτικά και συμβολικά δεδομένα.

Περιλαμβάνει:

– Εννοιολογικό υλικό
– Παρουσίαση φαινομένων
– Μοντελοποίηση
– Δραστηριότητες

Σε ποιους απευθύνεται: Σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στην Α΄ Γυμνασίου. Είναι ειδικά διαμορφωμένο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ. (2018). Μεθοδολογία διορθωτικής αγωγής σε μαθητές με ΕΜΔ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σπάρτη: my-book.gr

Τελική Αξιολόγηση Με Τις Αρχές Της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας Για Μαθητές Με Μαθησιακές Δυσκολίες (Α’ Γυμνασίου)

Περιεχόμενο

Καινοτόμα προσέγγιση για την αξιολόγηση των μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες!

Η διαφοροποίηση και η επιτυχία που εξασφαλίζει, οδηγεί σε αυτοεκτίμηση, συνειδητότητα και ανάληψη προσωπικής ευθύνης εκ μέρους του μανθάνοντα για το αποτέλεσμα.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να γίνεται με προσεκτικές και οργανωμένες ενέργειες. Θα πρέπει, λοιπόν, να περιλαμβάνει στοιχεία και βασικές αρχές της διαδικασίας της αξιολόγησης και τη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος με βάση τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Το υλικό που διαμορφώθηκε για τη διαδικασία της αξιολόγησης της Νεοελληνικής Γλώσσας βασίστηκε στα οριζόμενα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και στους δείκτες επάρκειας που ορίζονται σε κάθε ενότητα. Οργανώθηκαν εξειδικευμένες επαναληπτικές δοκιμασίες, για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου, με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης και με γνώμονα τη διδακτική της γλωσσικής διδασκαλίας.

Το περιεχόμενο της τελικής αξιολόγησης περιλαμβάνει:

-Πλάνο και πρότυπο αξιολόγησης μέσω προφορικών εξετάσεων/ προφορική αξιολόγηση
-Οδηγίες και προτάσεις για διενέργεια προφορικών εξετάσεων.
-Δείκτες επάρκειας
-Πρόσληψη κειμένου
-Γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα
-Δοκιμασίες δομής
-Δημιουργική γραφή

Στόχοι

Να αξιοποιήσουν τις ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης σχολικών διαγωνισμάτων.
Να αναπτύξουν ικανότητες πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στην Α΄ Γυμνασίου. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για την προετοιμασία της αξιολόγησης και των διαγωνισμάτων.

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ. (2018). Τελική αξιολόγηση με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Σπάρτη: my-book.gr.

Tεχνικά Χαρακτηριστικά
 • Μέγεθος σε σελίδες:127 σελίδες, 165 σελίδες, 68 σελίδες
 • Μέγεθος σε MB:19 MB, 2.5 MB, 31 MB
 • Τύπος:Αρχεία pdf
 • ISBN:978-618-5344-05-4, 978-618-5344-12-2, 978-618-5344-14-6
 • Εκδόσεις:my-book.gr
Συγγραφική Ομάδα
 • Συγγραφείς:Ηλιοπούλου Μάρθα – Φιλόλογος – MA Special Education – Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών Τριανταφυλλάκου Δήμητρα – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
 • Ψηφιακή Επιμέλεια:Ηλιόπουλος Τάσος
 • Επιμέλεια έκδοσης:Μακρυσοπούλου Σταματική – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας – MSc Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 • Γραφιστική Επιμέλεια:Βάρλας Μανώλης
Δυνατότητες e-Book
 • Δυνατότητα Εκτύπωσης:ΝΑΙ
 • Ανάγνωση σε:PC, Tablet, Κινητό
Άλλα Χαρακτηριστικά
 • Φιλολογική επιμέλεια:Ηλιοπούλου Μάρθα – Φιλόλογος – MA Special Education – Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών
Άνοιγμα e-Book με
 • Λήψη Ψηφιακού Αρχείου PDF.Άμεση λήψη του e-Book στην συσκευή σας. Για την ανάγνωση του e-Book, μετά την αγορά, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.
Προστασία e-Book
 • Προστασία Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου.Κατά την αγορά το e-Book σφραγίζεται αυτόματα με τα στοιχεία σας και κλειδώνεται με προσωπικό κωδικό ο οποίος σας αποστέλλεται μαζί με το σύνδεσμο λήψης.
Προσωπική Σφραγίδα Χρήστη
 • Ψηφιακή Σφραγίδα ΧρήσηςΤα e-books μας προστατεύονται από την προσωπική ψηφιακή σφραγίδα χρήστη. Η προστασία αυτή βάζει αυτόματα ένα υδατογράφημα με τα στοιχεία του αγοραστή στο κάτω μέρος του pdf και τον δεσμεύει για προσωπική χρήση του βιβλίου.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Γράψτε πρώτος μία αξιολόγηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

three × 5 =

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab