Χρήσιμες εκπαιδευτικές μέθοδοι για μαθητές με δυσκολίες μάθησης

Χρήσιμες εκπαιδευτικές μέθοδοι για μαθητές με δυσκολίες μάθησης

Υπάρχει κατάλληλη μεθοδολογία διδασκαλίας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά με δυσκολίες μάθησης με αποτέλεσμα τη μειωμένη αποδοτικότητά τους στο σχολείο. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να σχετίζονται με διαταραχές στην ανάγνωση (δυσλεξία), στη γραπτή έκφραση (δυσορθογραφία) και με δυσκολίες στα μαθηματικά (δυσαριθμησία).

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας ξεκινά με τους εκπαιδευτικούς στόχους που χρειάζεται να επιτευχθούν. Στη σύγχρονη εποχή, φαίνεται πως παρουσιάζεται ποικιλία ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών, γεγονός που οδηγεί στην προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε παιδιού. Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός, λοιπόν, οφείλει να ακολουθεί τη διδακτική παρέμβαση που αρμόζει στον κάθε μαθητή ξεχωριστά και όχι ένα μοντέλο διδασκαλίας που ταιριάζει σε όλους, καθώς τέτοιου είδους διδασκαλία δε θεωρείται αποδοτική σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι μέθοδοι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι ακόλουθοι:

  • Χωρισμός μαθητών σε μικρές ομάδες βασισμένες στο μαθησιακό τους στυλ σε συνδυασμό με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, όπως παιχνίδι ρόλων, καταιγισμό ιδεών.
  • Αξιοποίηση ποικιλίας εκπαιδευτικών υλικών/εργαλείων (πλαστελίνη, αφρό, άμμο, ξυλομπογιές, νερομπογιές, ταμπουρίνο, χαρτί γκοφρέ ή κανονικό) και νοηματικών χαρτών.
  • Σύνδεση θεματικών ενοτήτων με προγενέστερες γνώσεις μαθητών.
  • Υπογράμμιση βασικών σημείων των εκφωνήσεων με χρωματιστή κιμωλία/μαρκαδόρο.
  • Βοήθεια στην οργάνωση σχολικών ειδών.
  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων, δραστηριοτήτων που βοηθούν στην ανάπτυξη προφορικού λόγου, καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
  • Υιοθέτηση πολυαισθητηριακής προσέγγισης κατά τη μαθησιακή διαδικασία, κατά την οποία το άτομο προσλαμβάνει πληροφορίες μέσω του συνόλου των αισθητήριων οργάνων και ενεργοποιεί πολλαπλές αισθήσεις (ακουστική, απτική, οπτική, κιναισθητική).
  • Ασκήσεις που απαιτούν μυϊκές κινήσεις (χορός, περπάτημα) και εστιάζουν σε κινήσεις των λεπτών μυών (εικαστικά, κατασκευή πάζλ).
  • Αποδοχή δακτυλογραφημένων ή υπαγορευμένων από άλλους εργασιών, καθώς βοηθούν το παιδί να αποβάλλει στρεσογόνες συμπεριφορές.
  • Ένταξη παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία (Καϊμάρα κ.συν., 2018; Thomas & Robinson, 1972; Rosenkötter, 1997; Τομαράς, 2012).

Συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής απόδοσης των μαθητών;

Η κατάλληλη μέθοδος διδασκαλίας σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής απόδοσής τους και μετατρέπει την εκπαιδευτική διεργασία σε μία ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία, απαλλαγμένη από το άγχος των παρατηρήσεων του εκπαιδευτικού και το αίσθημα της αποτυχίας.

H αξιοποίηση της ορθής διδακτικής μεθοδολογίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία και η υποστήριξη των παιδιών στη σχολική τους πορεία αποτελούν τους πυλώνες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

 

Οι εκδόσεις My-book.gr έχουν ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις υποστήριξης για την ειδική αγωγή,

ενώ παράλληλα παρέχουν χρήσιμο υλικό για ειδικούς παιδαγωγούς και όχι μόνο!

 

 

Βιβλιογραφία

Καϊμάρα, Π., Σδρόλια, Μ., Κοκκινομηλιώτη, Ε., Δεληγιάννης, Ι., Αγγελάκος, Κ., & Οικονόμου Α. (2018). Αναπτύσσοντας ένα διαδραστικό πολυαισθητηριακό σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας και παιχνιδικό σενάριο για την παρουσίαση ιστορικού περιεχομένου σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στο Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη (Επιμ.), Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού (σελ. 484-497). Αθήνα: Οσελότος.

Rosenkötter, H. (1997). Neuropsychologische Behandlung der Legasthenie. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Thomas, E. L., & Robinson, H. A. (1972). Improving Reading in Every Class. Abridged edition. Allyn and Bacon, Incorporated

Τομαράς, Ν. (2012). Μαθησιακές δυσκολίες: ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4 × three =