Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω…..

Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω…..

Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω…..

Το πρόγραμμα που έχει ενσωματωθεί στη σειρά Αλφαβητισμός «Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω» περιλαμβάνει τη συστηματική και μεθοδική προσέγγιση της ανάγνωσης και της γραφής με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξάσκησης ανάγνωσης λέξεων. Το πέμπτο e-book αφορά την αναγνώριση και κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας σε επίπεδο λέξεων με τη μεθοδολογία της μεθοδικής πορείας αναγνωστικής ικανότητας για όλους τους πιθανούς φωνολογικούς συνδυασμούς. Επιπλέον, το υλικό αυτό μπορεί να αποτελέσει βοηθητικό εργαλείο αναγνωστικής ευχέρειας σε επίπεδο λέξεων. Είναι υλικό ανάπτυξης της αναγνωστικής ροής και αναγνωστικής αποκωδικοποίησης που αποτελούν βασικούς παράγοντες της αναγνωστικής ικανότητας. 

Εκπαιδευτικές τεχνικές

 • Οπτικοποιημένες μέθοδοι αναγνωστικής ικανότητας
 • Ενεργός συμμετοχή και επιλογές από τα παιδιά.
 • Κατάθεση βιωμένων εμπειριών – αναγνώριση της ταυτότητας των παιδιών.
 • Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
 • Πολυαισθητηριακή διδασκαλία.
 • Αξιοποίηση και διεύρυνση των εμπειριών που καταθέτουν τα παιδιά.
 • Προώθηση της αυτονομίας.
 • Αυθεντικά έργα των παιδιών – σεβασμός στη δημιουργικότητα.
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση και σεβασμός του άλλου.
 • Διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.
 • Ολιστικές προσεγγίσεις της γνώσης.
 • Υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού.

Στόχοι

 • Οπτική και ακουστική αναγνώριση λέξεων
 • Αναγνωστική ικανότητα
 • Γραφή
 • Μηχανισμός ανάγνωσης και γραφής 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλα τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας, ως εργαλείο επίγνωσης και κατανόησης των λεκτικών δομών. Στους μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας, ως μέσο αφομοίωσης των λέξεων και τέλος είναι αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο γενικής τάξης, Τμήματος Ένταξης αλλά και ως μέσο διορθωτικής αγωγής. Πρέπει να επισημανθεί ότι το υλικό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα βοηθητικό σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία.

Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω λέξεις – Τεύχος Α΄

Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω λέξεις – Τεύχος B΄

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

four − one =