Πώς θα πάει το παιδί μου στο Δημοτικό Σχολείο;

Πώς θα πάει το παιδί μου στο Δημοτικό Σχολείο;

Πώς θα πάει το παιδί μου στο Δημοτικό Σχολείο; 

Η Προσχολική Εκπαίδευση και η προσχολική ηλικία έχει τη δική της αξία. Η προσχολική ηλικία αφορά τις ηλικίες που τα παιδιά ξεκινούν τη φοίτηση σε οργανωμένα πλαίσια, είναι η έναρξη της τυπικής εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να σχετίζεται με μία αίσθηση επείγουσας κατάστασης, όπου τα παιδιά με βιασύνη για πρόοδο και επιτάχυνση της ανάπτυξης τους, θα φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα με τα κριτήρια των ενηλίκων(Μιχαλοπούλου,2018).

Μέσα στα πλαίσια της νηπιακής εκπαίδευσης τα παιδιά εισέρχονται για πρώτη φορά σε ένα οργανωμένο πλαίσιο μάθησης, εκπαίδευσης και συνύπαρξης με παιδιά σε επίπεδο ομάδας. Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι η προσχολική εκπαίδευση θέτει τα θεμέλια της μαθησιακής διαδικασίας σε επίπεδο γνωστικής, κοινωνικο-συναισθηματικής και γλωσσικής ανάπτυξης. Το επίπεδο της σχολικής ετοιμότητας και η ακολουθία ενεργειών προετοιμασίας και μετάβασης στη μεγαλύτερη βαθμίδα είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την πορεία των παιδιών ως μαθητές (Τζεκάκη, 2010).

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν αξιολογείται η ατομική σχολική ετοιμότητας ως προϋπόθεση εισαγωγής στο δημοτικό σχολείο, στοιχείο που λειτουργεί επιβαρυντικά για τις οικογένειες παιδιών με δυσκολίες μάθησης. Ειδικότερα, τα παιδιά που παρουσιάζουν αδυναμίες κατάκτησης των απαιτούμενων δεξιοτήτων στους τομείς που ορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, μπορεί να παρουσιάσουν αυξανόμενες δυσκολίες ομαλής μετάβασης στο δημοτικό σχολείο. Η έλλειψη ελέγχου και προσδιορισμού του επιπέδου σχολικής ετοιμότητας τους αποτελεί ένα επιβαρυντικό παράγοντα.

Σύμφωνα με τον  Vygotsky, η μετάβαση χαρακτηρίζεται ως γεγονός ορόσημο στην πορεία ζωής ενός παιδιού, κατά της διάρκεια της μετάβασης τα παιδιά αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, την προσαρμόζουν στις νέες συνθήκες, διαμορφώνουν αντιλήψεις για τα πράγματα και, τελικά, εντάσσονται στο νέο πλαίσιο(Jaramillo,1996).

Η διαδικασία της μετάβασης των μαθητών από τη μία στην άλλη σχολική βαθμίδα  θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές φάσεις στη ζωή ενός παιδιού. Η ομαλή μετάβαση από την προσχολική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών.

Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι η είσοδος των παιδιών στο δημοτικό σχολείο αφορά την έννοια της συνέχειας και σχετίζεται άμεσα με τις έννοιες:

  • μετάβασης,
  • σχολικής ετοιμότητας.

Η μετάβαση στο από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αποτελεί για έναν αριθμό παιδιών  ένα ρήγμα στη συνέχεια της διαδικασίας μάθησης. Ειδικότερα, για μαθητές με δυσκολίες μάθησης συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις με την παρουσία χαμηλών σχολικών επιδόσεων στα πρώτα σχολικά χρόνια τους. Η σχολική αποτυχία, η επανάληψη φοίτησης, η εμφάνιση μαθησιακών ελλειμμάτων και δυσκολιών προσαρμογής συνδέονται με βάση τους ερευνητές σε μεγάλο βαθμό με την παρουσία ελλιπούς σχολικής ετοιμότητας (Καρβούνης& Σταύρου, 2007).

Έχουμε τη λύση και την πρόταση!

Στον δρόμο για την Α΄ Προμαθηματικές δεξιότητες

Στον δρόμο για την Α΄ Προαναγνωστικές/Προγραφικές δεξιότητες

Στον δρόμο για την Α΄ Γραφοκινητικές δεξιότητες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

20 + seventeen =