Τι είναι η δυσλεξία;

Τι είναι η δυσλεξία;

Τι σημαίνει τελικά η δυσλεξία;

Αν αναλογιστεί κανείς την έννοια της δυσλεξίας (δυσ + λέξη) θα καταλήξει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για δυσκολία στην επεξεργασία λόγου. Βέβαια, σαν όρος έχει απασχολήσει πλήθος επιστημόνων και γι’ αυτό οι ορισμοί που δίνονται ποικίλουν. Ο ορισμός που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση προτείνεται από τη Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας και η μετάφρασή του εμπεριέχεται στο βιβλίο του Χρηστάκη (2006): «η δυσλεξία συνδέεται, κυρίως, με τη γλώσσα και ερμηνεύεται, ως δυσκολία στην αποκρυπτογράφηση των λέξεων. Η δυσκολία αυτή είναι μη αναμενόμενη σε σχέση με την ηλικία του παιδιού και τις γνωστικές και ακαδημαϊκές ικανότητές του. Δεν συνδέεται με γενικές αναπτυξιακές δυσκολίες ή αισθητηριακές βλάβες. Συχνά, περιλαμβάνει εκτός από πρόβλημα στην ανάγνωση και πρόβλημα στη γραφή και στην ορθογραφία».

Συγκεκριμένα, αποτελεί νευρολογικής φύσεως ειδική γλωσσική διαταραχή και διαφέρει ανάλογα με τον βαθμό της σοβαρότητας και το μαθησιακό/κλινικό προφίλ του παιδιού με δυσλεξία, ανεξάρτητα από το φύλο ή την οικονομική και κοινωνική κατάστασή του (Παντελιάδου, 2011). Η κύρια δυσκολία ενός παιδιού με δυσλεξία αφορά τη φωνολογική επεξεργασία, καθώς δυσκολεύεται στη διάκριση φωνημάτων, όταν αυτά είναι συγκεντρωμένα σε μία λέξη. Βέβαια, η δυσλεξία συνδέεται με ποικίλα συμπτώματα που εμφανίζονται σε μαθησιακό επίπεδο, όπως η αφομοίωση κειμενικών εννοιών, η προφορική απόδοση μαθημάτων, δυσκολίες στον γραπτό λόγο και στις αριθμητικές ικανότητες (Καρπαθίου, 2007).

 

Αποτελεί συχνό φαινόμενο η δυσλεξία;

Όσον αφορά τη συχνότητα του φαινομένου λέγεται πως επηρεάζει το 8-10% του πληθυσμού, ενώ το 2-4% αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι ιδιαίτερα παραπλανητική, καθώς δεν αναγνωρίζεται συχνά στην καθημερινή προφορική επικοινωνία, διότι δεν παρουσιάζονται προβλήματα λόγου. Συνήθως μάλιστα τα άτομα με δυσλεξία έχουν εξαιρετική λογική, ευφυΐα και δημιουργικά ταλέντα που τους δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκουν λύση σε προβλήματα και καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο (Τάνος, 2004).

Η δυσλεξία αφορά δυσκολίες σε επίπεδο ανάγνωσης και γραφής!

 

 

Οι εκδόσεις My-book.gr παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις

και προτάσεις υποστήριξης για παιδιά με δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης!

  

Βιβλιογραφία

Καρπαθίου, Εμμ., Χ. (2007). Διαγνωστική Κλίμακα Δυσλεξίας. Αθήνα: Καραμέτος.

Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη Τι & Γιατί. Αθήνα: Πεδίο.

Τανός, Χ. (2004). Η δυσλεξία και η αντιμετώπιση του δυσλεκτικού μαθητή. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.

Χρηστάκης, Κ. (2006). Η εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες. Αθήνα: Ατραπός.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nineteen + nine =