Ας γίνουν τα μαθηματικά μέρος της ζωής μας!

Ας γίνουν τα μαθηματικά μέρος της ζωής μας!

Ας γίνουν τα μαθηματικά μέρος της ζωής μας!

Τα μαθηματικά ως γνωστικό αντικείμενο είναι για αρκετούς μαθητές δυσπρόσιτο και αρκετά δυσνόητο. Παρά ταύτα, είναι κοινώς παραδεκτό πως η σημασία τους είναι εξόχως σημαντική, καθώς είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση και αντιμετώπιση καθημερινών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η γνώση των μαθηματικών εννοιών είναι εκείνη που βοηθά την ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών, αλλά επηρεάζει άμεσα και την εξέλιξή τους μετά την έξοδό τους από το σχολικό περιβάλλον.

Βάση ερευνών, ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών (περίπου το 10% αυτών) παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση και εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών, τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων, όσο και σε επίπεδο επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.  Ταυτόχρονα, εμφανίζουν δυσκολία στη γενίκευση των εννοιών αυτών στην καθημερινότητα και σε διαφορετικά περιβάλλοντα πέραν του σχολικού.

Πώς μαθαίνουν όμως οι μαθητές Μαθηματικά;

Βασιζόμενοι στην έκθεση Adding it up (National Research Counsil, 2001), μπορούμε να διακρίνουμε  την ικανότητα εκμάθησης των μαθηματικών από τα παιδιά σε πέντε σημεία:

  • Κατανόηση εννοιών: Η δυνατότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τις μαθηματικές έννοιες, τις βασικές πράξεις και τις σχέσεις.
  • Εκτέλεση διαδικασιών: Η ικανότητα των μαθητών να διαχειρίζονται μαθηματικές διαδικασίες.
  • Διαχείριση προβλημάτων: Η κατανόηση κι εφαρμογή στρατηγικών για το σχηματισμό, την οπτικοποίηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
  • Λογικές νοητικές διεργασίες: Δηλαδή την ικανότητα των μαθητών να επικαλούνται τη λογική τους, να αναπτύσουν μετασχηματικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν, να αποκωδικοποιήσουν και να δικαιολογήσουν τον τρόπο επίλυσης των μαθηματικών διαδικασιών.
  • Θετική οπτική: Η αντιμετώπιση του γνωστικού αντικειμένου των μαθηματικών με θετική προδιάθεση, η οποία προκύπτει από την αντίληψη της χρησιμότητας και της σπουδαιότητάς τους. Ταυτόχρονα, είναι η απόκτηση της βαθιάς πίστης από την πλευρά των μαθητών, ότι η κατάκτηση της γνώσης επιτυγχάνεται, με την απαρέκλιτη προσήλωσή τους στην αντίληψη της συστηματικής εργασίας.

Αξιολογώντας τα παραπάνω εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ότι ένα τόσο δύσκολο γνωστικό αντικείμενο όπως τα μαθηματικά, που απαιτούν τον συνδυασμό πολλών γνωστικών λειτουργιών για την κατάκτησή του, αποτελεί ένα δύσκολο πεδίο για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αλλά και για εκείνους  με ειδικές και γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθαίνοντας αλλιώς τα Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού με τις αρχές της Διαφοροποιημένης Μάθησης Τεύχος A΄

Μαθαίνοντας αλλιώς τα Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού με τις αρχές της Διαφοροποιημένης Μάθησης Τεύχος Β΄

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

fourteen − 3 =