Τι κάνω αν το παιδί δυσκολεύεται στα Μαθηματικά;

Τι κάνω αν το παιδί δυσκολεύεται στα Μαθηματικά;

Ας γίνουν τα μαθηματικά μέρος της ζωής μας!

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μαθηματικών (14 Μαρτίου), είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την αξία των Μαθηματικών στην καθημερινότητά μας.

Τα μαθηματικά ως γνωστικό αντικείμενο είναι για αρκετούς μαθητές δυσπρόσιτο και αρκετά δυσνόητο. Παρά ταύτα, είναι κοινώς παραδεκτό πως η σημασία τους είναι εξόχως σημαντική, καθώς είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση και αντιμετώπιση καθημερινών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η γνώση των μαθηματικών εννοιών είναι εκείνη που βοηθά την ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών. Ταυτόχρονα, επηρεάζει άμεσα και την εξέλιξή τους μετά την έξοδό τους από το σχολικό περιβάλλον.

Με βάση τις έρευνες, ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών (περίπου το 10% αυτών), παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση και εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων όσο και σε επίπεδο επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.  Παράλληλα, εμφανίζουν δυσκολία στη γενίκευση των εννοιών αυτών στην καθημερινότητα και σε διαφορετικά περιβάλλοντα πέραν του σχολικού.

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές Μαθηματικά;

Βασιζόμενοι στην έκθεση Adding it up (National Research Counsil, 2001), μπορούμε να διακρίνουμε  την ικανότητα εκμάθησης των μαθηματικών από τα παιδιά σε πέντε σημεία:

 • Κατανόηση εννοιών: Η δυνατότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τις μαθηματικές έννοιες, τις βασικές πράξεις και τις σχέσεις.
 • Εκτέλεση διαδικασιών: Η ικανότητα των μαθητών να διαχειρίζονται μαθηματικές διαδικασίες.
 • Διαχείριση προβλημάτων: Η κατανόηση και εφαρμογή στρατηγικών για τον σχηματισμό, την οπτικοποίηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 • Λογικές νοητικές διεργασίες: Η ικανότητα των μαθητών να επικαλούνται τη λογική τους, να αναπτύσσουν μετασχηματικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν, να αποκωδικοποιήσουν και να δικαιολογήσουν τον τρόπο επίλυσης των μαθηματικών διαδικασιών.
 • Θετική οπτική: Η αντιμετώπιση του γνωστικού αντικειμένου των μαθηματικών με θετική προδιάθεση, η οποία προκύπτει από την αντίληψη της χρησιμότητας και της σπουδαιότητάς τους. Ταυτόχρονα, είναι η απόκτηση της βαθιάς πίστης από την πλευρά των μαθητών, ότι η κατάκτηση της γνώσης επιτυγχάνεται, με την απαρέγκλιτη προσήλωσή τους στην αντίληψη της συστηματικής εργασίας.

Αξιολογώντας τα παραπάνω εύκολα, καταλαβαίνει κανείς, ότι ένα τόσο δύσκολο γνωστικό αντικείμενο όπως τα μαθηματικά, που απαιτούν τον συνδυασμό πολλών γνωστικών λειτουργιών για την κατάκτησή του, αποτελεί ένα δύσκολο πεδίο για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αλλά και για εκείνους  με ειδικές και γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες.

Ποιο πρόγραμμα παρέμβασης προτείνεται;

 • Διάκριση της απόλυτης και τακτικής έννοιας του αριθμού.
 • Σύνδεση του γραπτού συμβόλου με την απόλυτη και τακτική έννοια του αριθμού.
 • Διάκριση αριθμών και γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά.
 • Γραφή των αριθμών με τη σωστή σειρά των ψηφίων τους.
 • Διάκριση των συμβόλων των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων και των συνδυασμών τους.
 • Εξάσκηση στην εκμάθηση της προπαίδειας του πολλαπλασιασμού.
 • Εκμάθηση και χρήση του βασικού λεξιλογίου.
 • Εκμάθηση και χρήση του γεωμετρικού λεξιλογίου.
 • Αντίληψη της λογικομαθηματικής δομής ενός λεκτικά διατυπωμένου προβλήματος.
 • Χρησιμοποίηση στρατηγικών επίλυσης των προβλημάτων.
 • Γενίκευση διατυπώνοντας όμοια προβλήματα.

Ανακαλύψτε το κατάλληλο διδακτικό υλικό για την ενίσχυση των μαθηματικών δεξιοτήτων για κάθε ηλικία!

 

Μαθαίνοντας αλλιώς τα Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού με τις αρχές της Διαφοροποιημένης Μάθησης Τεύχος A΄

Τα Κλάσματα για παιδιά Δημοτικού

Επίλυση Προβλημάτων – Γυμνάσιο

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

2 × two =