Ολοκληρωμένο Πακέτο για Β’ Γυμνασίου!

39.48 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Σας ενδιαφέρει η έντυπη έκδοση?

Για παραγγελίες καλείτε στο 27310-82009
 • Άμεση αποστολή στο email σας
 • Άμεσα διαθέσιμο για λήψη

Τελική Αξιολόγηση με τις Αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Β΄ Γυμνασίου) 

Περιεχόμενο

Το υλικό που διαμορφώθηκε για τη διαδικασία της αξιολόγησης της Νεοελληνικής Γλώσσας βασίστηκε στα οριζόμενα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και στους δείκτες επάρκειας που ορίζονται σε κάθε ενότητα. Οργανώθηκαν εξειδικευμένες επαναληπτικές δοκιμασίες, για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου, με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης και με γνώμονα τη διδακτική της γλωσσικής διδασκαλίας. Έχουν ενσωματωθεί τεχνικές και στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Το περιεχόμενο της τελικής αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 • Δείκτες επάρκειας
 • Πρόσληψη κειμένου
 • Γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα
 • Δοκιμασίες δομής
 • Δημιουργική γραφή
 • Πλάνο και πρότυπο αξιολόγησης μέσω προφορικών εξετάσεων/προφορική αξιολόγηση 

Στόχοι

 • Να αξιοποιήσουν τις ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης σχολικών διαγωνισμάτων.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στη Β΄ Γυμνασίου. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για την προετοιμασία της αξιολόγησης και των διαγωνισμάτων.

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ. (2018). Τελική αξιολόγηση με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Σπάρτη: my-book.gr.

Μεθοδολογία Διορθωτικής Αγωγής Γραπτού Λόγου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Περιεχόμενο

Το συγκεκριμένο υλικό διαμορφώθηκε με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και με τη φιλοσοφία που διέπει την ειδική παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα στο εξειδικευμένο πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής έχει συμπεριληφθεί το ανάλογο υλικό παραγωγής γραπτού λόγου με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου και με βάση τις ενότητες του σχολικού βιβλίου. Έχει πραγματοποιηθεί προσαρμογή των σκοπών και του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος στον τρόπο μάθησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Όλο το υλικό έχει βασιστεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων παραγωγής ιδεών μέσω του επικοινωνιακού λόγου και μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Για την επιτυχία του προγράμματος ενσωματώθηκε μία σειρά από στρατηγικές και πρακτικές επεξεργασίας και κατανόησης του κειμενικού λόγου. 

Σκοπός

Το συγκεκριμένο υποστηρικτικό υλικό αποτελεί μέρος ενός συνολικού υλικού διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών επικεντρωμένο στην πρόσληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου μέσα από το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Οι στόχοι του προγράμματος διαμορφώθηκαν με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ και τις οδηγίες του ΙΕΠ για τη γλωσσική διδασκαλία. 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στη Β΄ Γυμνασίου και αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου. Είναι ειδικά διαμορφωμένο για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικότερα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία.

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ. (2019). Τελική αξιολόγηση  με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Β΄ Γυμνασίου). Σπάρτη: my-book.gr

https://my-book.gr/publication/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7/

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στη Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου 

Παρουσιάστηκε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, στη Λάρισα, 12-14 Οκτωβρίου 2018. 

Περιεχόμενο

Το συγκεκριμένο υλικό διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και με τη φιλοσοφία που διέπει την ειδική παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα στο εξειδικευμένο πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής, έχει συμπεριληφθεί το ανάλογο υλικό με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ της Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου και έχουν προσαρμοστεί οι σκοποί και το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος της Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου στον τρόπο μάθησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, μέσα στο υλικό έχει συμπεριληφθεί η καλλιέργεια δεξιοτήτων παραγωγής ιδεών μέσω του επικοινωνιακού λόγου και μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Παράλληλα, μέσα στο υλικό παρέμβασης έχει ενταχθεί και υλικό επεξεργασίας λεξιλογίου.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν συμπεριληφθεί βασικές αρχές μίας επικοινωνιακής-κειμενοκεντρικής διδασκαλίας. Η βασική αρχή βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε σκόπιμες και αυθεντικές γλωσσικές δραστηριότητες (Ματσαγγούρας, 2009). Το διδακτικό υλικό πρέπει, κατά βάση, να επιλέγεται μέσα από πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, να απορρέει από την κοινωνική πραγματικότητα και να είναι αυθεντικό.

Η έμφαση δίνεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας μέσα από τη χρήση του λόγου σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, όπου επιτελούνται επικοινωνιακές λειτουργίες (π.χ. θέτω ερωτήσεις, ζητώ πληροφορίες, εκφράζω παράπονα, περιγράφω, συμβουλεύω κ.α.) (Μήτσης, 2004).

Το ενδιαφέρον εστιάζεται, όχι μόνο στα γραμματικά λάθη, αλλά και στα επικοινωνιακά, σε σχέση με την καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών. Η γλώσσα διδάσκεται ολιστικά μέσα από την καλλιέργεια όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση και γραφή) τόσο σε επίπεδο πρόσληψης (ακρόαση, ανάγνωση) όσο και σε επίπεδο παραγωγής λόγου (ομιλία, γραφή). Αξιοποιούνται η γλωσσική ποικιλία και οι διαφορετικές γλωσσικές εμπειρίες των μαθητών στη διδασκαλία.

Όλο το υλικό έχει βασιστεί στη διαβαθμισμένη διδασκαλία με την προσθήκη δραστηριοτήτων διαφοροποίησης του περιεχομένου και της επεξεργασίας. Το συγκεκριμένο υποστηρικτικό υλικό αποτελεί μέρος ενός συνολικού υλικού διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών επικεντρωμένο στην πρόσληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου μέσα από το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα
 • Μορφοσυντακτικά φαινόμενα
Σύνταξη

 

Γραμματική

 

Μέσα στο πρόγραμμα που διαμορφώθηκε χρησιμοποιήθηκαν:

 • Σταθμοί Μάθησης
 • Οπτικοποίηση
 • Γραφικοί οργανωτές
 • Αναγνώριση
 • Ομαδοποίηση
 • Δραστηριότητες Εμπέδωσης –διάκρισης

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ. (2018). Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. Σπάρτη: my-book.gr

Tεχνικά Χαρακτηριστικά
 • Μέγεθος σε σελίδες:58, 194, 135 Σελίδες
 • Μέγεθος σε MB:6, 90, 13 ΜΒ
 • Τύπος:Αρχεία pdf
 • ISBN:978-618-5344-52-8, 978-618-5344-64-1, 978-618-534438-2
 • Εκδόσεις:my-book.gr
Συγγραφική Ομάδα
 • Ψηφιακή Επιμέλεια:Ηλιόπουλος Τάσος
 • Επιμέλεια έκδοσης:Μακρυσοπούλου Σταματική – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας – MSc Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 • Γραφιστική Επιμέλεια:Βάρλας Μανώλης
Δυνατότητες e-Book
 • Δυνατότητα Εκτύπωσης:ΝΑΙ
 • Ανάγνωση σε:PC, Tablet, Κινητό
Άλλα Χαρακτηριστικά
 • Φιλολογική επιμέλεια:Ζάβρα Νίκη – Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – MEd στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Άνοιγμα e-Book με
 • Λήψη Ψηφιακού Αρχείου PDF.Άμεση λήψη του e-Book στην συσκευή σας. Για την ανάγνωση του e-Book, μετά την αγορά, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.
Προστασία e-Book
 • Προστασία Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου.Κατά την αγορά το e-Book σφραγίζεται αυτόματα με τα στοιχεία σας και κλειδώνεται με προσωπικό κωδικό ο οποίος σας αποστέλλεται μαζί με το σύνδεσμο λήψης.
Προσωπική Σφραγίδα Χρήστη
 • Ψηφιακή Σφραγίδα ΧρήσηςΤα e-books μας προστατεύονται από την προσωπική ψηφιακή σφραγίδα χρήστη. Η προστασία αυτή βάζει αυτόματα ένα υδατογράφημα με τα στοιχεία του αγοραστή στο κάτω μέρος του pdf και τον δεσμεύει για προσωπική χρήση του βιβλίου.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Γράψτε πρώτος μία αξιολόγηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

seventeen + 9 =

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab