Ολοκληρωμένο Πακέτο για Γ’ Γυμνασίου!

39.48 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Σας ενδιαφέρει η έντυπη έκδοση?

Για παραγγελίες καλείτε στο 27310-82009
 • Άμεση αποστολή στο email σας
 • Άμεσα διαθέσιμο για λήψη

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στη Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 

Περιεχόμενο

Το συγκεκριμένο υλικό διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και με τη φιλοσοφία που διέπει την ειδική παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα στο εξειδικευμένο πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής, έχει συμπεριληφθεί το ανάλογο υλικό με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ της Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου και έχουν προσαρμοστεί οι σκοποί και το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος της Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου στον τρόπο μάθησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, μέσα στο υλικό έχει συμπεριληφθεί η καλλιέργεια δεξιοτήτων παραγωγής ιδεών μέσω του επικοινωνιακού λόγου και μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Παράλληλα, μέσα στο υλικό παρέμβασης έχει ενταχθεί και υλικό επεξεργασίας λεξιλογίου.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν συμπεριληφθεί βασικές αρχές μίας επικοινωνιακής-κειμενοκεντρικής διδασκαλίας. Η βασική αρχή βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή  των μαθητών σε σκόπιμες και αυθεντικές γλωσσικές δραστηριότητες (Ματσαγγούρας, 2009). Το διδακτικό υλικό πρέπει, κατά βάση, να επιλέγεται μέσα από πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, να απορρέει από την κοινωνική πραγματικότητα και να είναι αυθεντικό.

Η έμφαση δίνεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας μέσα από τη χρήση του λόγου σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, όπου επιτελούνται επικοινωνιακές λειτουργίες (π.χ. θέτω ερωτήσεις, ζητώ πληροφορίες, εκφράζω παράπονα, περιγράφω, συμβουλεύω κ.α.) (Μήτσης, 2004).

Το ενδιαφέρον εστιάζεται, όχι μόνο στα γραμματικά λάθη, αλλά και στα επικοινωνιακά, σε σχέση με την καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών. Η γλώσσα διδάσκεται ολιστικά μέσα από την καλλιέργεια όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση και γραφή) τόσο σε επίπεδο πρόσληψης (ακρόαση, ανάγνωση) όσο και σε επίπεδο παραγωγής λόγου (ομιλία, γραφή). Αξιοποιούνται η γλωσσική ποικιλία και οι διαφορετικές γλωσσικές εμπειρίες των μαθητών στη διδασκαλία.

Όλο το υλικό έχει βασιστεί στη διαβαθμισμένη διδασκαλία με την προσθήκη δραστηριοτήτων διαφοροποίησης του περιεχομένου και της επεξεργασίας. Το συγκεκριμένο υποστηρικτικό υλικό αποτελεί μέρος ενός συνολικού υλικού διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών επικεντρωμένο στην πρόσληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου μέσα από το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα
 • Μορφοσυντακτικά φαινόμενα
Γραμματική
Σύνταξη

Η διαδικασία προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων πραγματοποιήθηκε μέσω αναφορικού και κατευθυντικού τρόπου για αναλυτική παρουσίαση των πληροφοριών.  Όλο το πρόγραμμα βασίζεται στην αύξηση του επιπέδου κατανόησης των φαινομένων γραμματικής και σύνταξης. Η μελέτη των γραμματικών και συντακτικών δομών ακολούθησαν τον βαθμό ανάπτυξης της τυπικής σκέψης των μαθητών. Γι’ αυτόν τον λόγο, η δόμηση ακολούθησε την πορεία από τις απλούστερες στις πιο απαιτητικές δομές του λόγου.

Ενσωματώθηκαν διδακτικές στρατηγικές και μεθοδολογικές αρχές για την καλύτερη παρουσίαση των φαινόμενων και των γλωσσικών λειτουργιών. Όλο το πρόγραμμα είχε ως βασική αρχή της την οργάνωση, με βάση τις διδακτικές ενότητες, για την ολιστική προσέγγιση των γλωσσικών πληροφοριών. Ακολουθήθηκε η σειρά σχεδιασμού των διδακτικών στόχων και των δραστηριοτήτων με βιωματικά στοιχεία (Χρηστάκης, 2006). Η μεθοδολογία των διδακτικών ενοτήτων μαζί με τις στρατηγικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας βοήθησαν σημαντικά στην οργανωμένη δομή του προγράμματος παρέμβασης.

Μέσα στο πρόγραμμα που διαμορφώθηκε χρησιμοποιήθηκαν:

 • Σταθμοί Μάθησης
 • Οπτικοποίηση
 • Γραφικοί οργανωτές
 • Αναγνώριση
 • Ομαδοποίηση
 • Δραστηριότητες εμπέδωσης-διάκρισης 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου που εμφανίζουν: 

Μαθησιακές Δυσκολίες ΔΕΠ-Υ
Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες Αναπτυξιακές Διαταραχές
Δυσλεξία Γλωσσικές διαταραχές

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ. (2019). Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη Γ΄ Γυμνασίου. Σπάρτη: my-book.gr

Μεθοδολογία Διορθωτικής Αγωγής Γραπτού Λόγου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γ’ Γυμνασίου)

Περιεχόμενο

Το συγκεκριμένο υλικό διαμορφώθηκε με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και με τη φιλοσοφία που διέπει την ειδική παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα στο εξειδικευμένο πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής έχει συμπεριληφθεί το ανάλογο υλικό παραγωγής γραπτού λόγου με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου και με βάση τις ενότητες του σχολικού βιβλίου. Έχει πραγματοποιηθεί προσαρμογή των σκοπών και του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος στον τρόπο μάθησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Σκοπός

Το συγκεκριμένο υποστηρικτικό υλικό αποτελεί μέρος ενός συνολικού υλικού διορθωτικής αγωγής μαθησιακών δυσκολιών επικεντρωμένο στην πρόσληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου μέσα από το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Οι στόχοι του προγράμματος διαμορφώθηκαν με βάση τα οριζόμενα από το ΑΠΣ και τις οδηγίες του ΙΕΠ για τη γλωσσική διδασκαλία. 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου και αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου. Είναι ειδικά διαμορφωμένο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, αναπτυξιακές και γλωσσικές διαταραχές. Βοηθητικό και για μαθητές με ΔΕΠ-Υ και Αυτισμό.

Το πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής ακολουθεί την εξής δομή:

 • Ιδεοθύελλα
 • Προφορική έκφραση
 • Παραγωγή προφορικού λόγου
 • Γραπτή έκφραση
 • Επεξεργασία γραπτού λόγου
 • Παραγωγή γραπτού λόγου

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ. (2019). Μεθοδολογία διορθωτικής αγωγής γραπτού λόγου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γ΄ Γυμνασίου). Σπάρτη: my-book.gr

https://my-book.gr/publication/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7/

Τελική Αξιολόγηση με τις Αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Γ’ Γυμνασίου) 

Περιεχόμενο

Το υλικό που διαμορφώθηκε για τη διαδικασία της αξιολόγησης της Νεοελληνικής Γλώσσας βασίστηκε στα οριζόμενα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και στους δείκτες επάρκειας που ορίζονται σε καθεμία ενότητα. Οργανώθηκαν εξειδικευμένες επαναληπτικές δοκιμασίες, για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου, με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης και με γνώμονα τη διδακτική της γλωσσικής διδασκαλίας. Έχουν ενσωματωθεί τεχνικές και στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Το περιεχόμενο της τελικής αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 • Δείκτες επάρκειας
 • Πρόσληψη κειμένου
 • Γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα
 • Δοκιμασίες δομής
 • Δημιουργική γραφή
 • Πλάνο και πρότυπο αξιολόγησης μέσω προφορικών εξετάσεων/προφορική αξιολόγηση 

Στόχοι

 • Να αξιοποιήσουν τις ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης σχολικών διαγωνισμάτων.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για την προετοιμασία της αξιολόγησης και των διαγωνισμάτων.

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ. (2019). Τελική αξιολόγηση με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Γ΄ Γυμνασίου). Σπάρτη: my-book.gr.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Γράψτε πρώτος μία αξιολόγηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

15 − seven =

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab