Συνδυασμός: Τεχνικές Πρόσληψης και Επεξεργασίας Γραπτού Λόγου (3 Επίπεδα)

45.00 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Σας ενδιαφέρει η έντυπη έκδοση?

Για παραγγελίες καλείτε στο 27310-82009
 • Άμεση αποστολή στο email σας
 • Άμεσα διαθέσιμο για λήψη
Τεχνικές πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου – Διαβαθμισμένα επίπεδα - Χαμηλό Επίπεδο Οι τεχνικές και ο τρόπος δόμησης του βιβλίου αυτού, έχουν παρουσιαστεί στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο: Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις, στο Βόλο στις 19-22 Οκτωβρίου 2017.  Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν…

Τεχνικές πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου – Διαβαθμισμένα επίπεδα – Χαμηλό Επίπεδο

Οι τεχνικές και ο τρόπος δόμησης του βιβλίου αυτού, έχουν παρουσιαστεί στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο: Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις, στο Βόλο στις 19-22 Οκτωβρίου 2017. 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή και ειδικότερα στην πρόσληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου. Από τις έρευνες αναδεικνύεται η σημασία εκπαίδευσής τους στην εφαρμογή στρατηγικών για την κατανόηση κειμένων. Σχεδιάστηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης στις στρατηγικές κατανόησης σε διαβαθμισμένο επίπεδο.  Το συγκεκριμένο e-book αποτελεί μία ολοκληρωμένη σειρά με φύλλα εργασίας για προσέγγιση της αναγνωστικής κατανόησης σε πρώιμο επίπεδο. Παράλληλα, το συγκεκριμένο e-book ακολουθώντας τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας περιλαμβάνει τις πιο σύγχρονες τεχνικές για διαμόρφωση υλικού σε διαβαθμισμένο επίπεδο, επίσης περιλαμβάνει προσαρμογή του ίδιου υλικού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελεί το μοναδικό υλικό με υλικό ανά επίπεδα και με  εξειδικευμένα φύλλα εργασίας. Τα κείμενα που υπάρχουν μέσα στο e-book, είναι ενδεικτικά και πολλές φορές επαναλαμβάνονται, επειδή κάθε φορά χρησιμοποιείται διαφορετική στρατηγική.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Ειδικότερα, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα βοηθητικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και για μαθητές με ΔΕΠ-Υ καθώς και για μαθητές με ελλείμματα στη γλωσσική επάρκεια. Κατάλληλο υλικό και για δίγλωσσους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόηση κειμένου.

Τεχνικές πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου – Διαβαθμισμένα επίπεδα – Μεσσαίο Επίπεδο

Οι τεχνικές και ο τρόπος δόμησης του βιβλίου αυτού, έχουν παρουσιαστεί στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο: Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις, στο Βόλο στις 19-22 Οκτωβρίου 2017. 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή και ειδικότερα στην πρόσληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου. Από τις έρευνες αναδεικνύεται η σημασία εκπαίδευσής τους στην εφαρμογή στρατηγικών για την κατανόηση κειμένων. Το συγκεικριμένο e-book εισάγει τους μαθητές σε μία σειρά εξειδικευμένων στρατηγικών κατανόησης κειμένου για την καλύτερη πρόσληψη γραπτού λόγου. Τα κείμενα που περιλαμβάνονται είναι όλα αυθεντικά και ειδικά διαμορφωμένα για μαθητές σχολικής ηλικίας. Η εφαρμογή των στρατηγικών γίνεται με την παρουσίαση οδηγιών και αναλυτικών στοιχείων για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού. Τα κείμενα που υπάρχουν μέσα στο e-book, είναι ενδεικτικά και πολλές φορές επαναλαμβάνονται, επειδή κάθε φορά χρησιμοποιείται διαφορετική στρατηγική. 

Σε ποιους απευθύνεται: Σε όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τάξεις του Δημοτικού (από Γ΄ Δημοτικού και άνω). Ειδικότερα, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα βοηθητικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και για μαθητές με ΔΕΠ-Υ καθώς και για μαθητές με ελλείμματα στη γλωσσική επάρκεια. Κατάλληλο υλικό και για δίγλωσσους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόηση κειμένου.

Τεχνικές πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου – Διαβαθμισμένα επίπεδα – Υψηλό Επίπεδο

Οι τεχνικές και ο τρόπος δόμησης του βιβλίου αυτού, έχουν παρουσιαστεί στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο: Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις, στο Βόλο στις 19-22 Οκτωβρίου 2017. 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή και ειδικότερα στην πρόσληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου. Από τις έρευνες αναδεικνύεται η σημασία εκπαίδευσής τους στην εφαρμογή στρατηγικών για την κατανόηση κειμένων. Το συγκεικριμένο e-book εκπαιδεύει  τους μαθητές σε μία σειρά εξειδικευμένων στρατηγικών κατανόησης κειμένου με προσέγγιση στα επίπεδα κατανόησης (κυριολεκτική-συμπερασματική-ερμηνευτική). Τα κείμενα που περιλαμβάνονται είναι όλα αυθεντικά και ειδικά διαμορφωμένα για μαθητές σχολικής ηλικίας και για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδυευσης. Αυτό το e-book είναι το ανώτερο επίπεδο κατανόησης κειμένου και αποτελεί καινοτόμο πρόγραμμα διδασκαλίας στρατηγικών κατανόησης κειμένου σε όλα τα κειμενικά είδη (αφηγηματικά, περιγραφικά, πραγματολογικά). Η εφαρμογή των στρατηγικών γίνεται με την παρουσίαση οδηγιών και αναλυτικών στοιχείων για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού. Τα κείμενα που υπάρχουν μέσα στο e-book, είναι ενδεικτικά και πολλές φορές επαναλαμβάνονται, επειδή κάθε φορά χρησιμοποιείται διαφορετική στρατηγική. 

Σε ποιους απευθύνεται: Σε όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Ειδικότερα, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα βοηθητικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και για μαθητές με ΔΕΠ-Υ καθώς και για μαθητές με ελλείμματα στη γλωσσική επάρκεια. Κατάλληλο υλικό και για δίγλωσσους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόηση κειμένου.

Tεχνικά Χαρακτηριστικά
 • Μέγεθος σε σελίδες:62, 58, 45 σελίδες
 • Μέγεθος σε MB:7, 8, 3 MB's
 • Τύπος:Αρχείο pdf
 • ISBN:978-618-83471-5-1, 978-618-83471-4-4, 978-618-83471-3-7
 • Εκδόσεις:my-book.gr
Συγγραφική Ομάδα
 • Ψηφιακή Επιμέλεια:Ηλιόπουλος Τάσος
 • Επιμέλεια έκδοσης:Μακρυσοπούλου Σταματική – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας – MSc Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 • Γραφιστική Επιμέλεια:Βάρλας Μανώλης
Δυνατότητες e-Book
 • Δυνατότητα Εκτύπωσης:ΝΑΙ
Άλλα Χαρακτηριστικά
 • Φιλολογική επιμέλεια:Ηλιοπούλου Μάρθα – Φιλόλογος – MA Special Education – Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών
Άνοιγμα e-Book με
 • Λήψη Ψηφιακού Αρχείου PDF.Άμεση λήψη του e-Book στην συσκευή σας. Για την ανάγνωση του e-Book, μετά την αγορά, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.
Προστασία e-Book
 • Προστασία Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου.Κατά την αγορά το e-Book σφραγίζεται αυτόματα με τα στοιχεία σας και κλειδώνεται με προσωπικό κωδικό ο οποίος σας αποστέλλεται μαζί με το σύνδεσμο λήψης.
Προσωπική Σφραγίδα Χρήστη
 • Ψηφιακή Σφραγίδα ΧρήσηςΤα e-books μας προστατεύονται από την προσωπική ψηφιακή σφραγίδα χρήστη. Η προστασία αυτή βάζει αυτόματα ένα υδατογράφημα με τα στοιχεία του αγοραστή στο κάτω μέρος του pdf και τον δεσμεύει για προσωπική χρήση του βιβλίου.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Γράψτε πρώτος μία αξιολόγηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

20 − four =

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab