Συνδυασμός Φωνολογικής Επίγνωσης

31.29 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Σας ενδιαφέρει η έντυπη έκδοση?

Για παραγγελίες καλείτε στο 27310-82009
 • Άμεση αποστολή στο email σας
 • Άμεσα διαθέσιμο για λήψη
20.16 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%
11.13 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φπα 6%

Παρέμβαση Φωνολογικής Επίγνωσης – Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Φωνολογίας

Διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα με το οποίο ξεκινάμε από αυτό που το παιδί γνωρίζει, δηλαδή τον προφορικό λόγο και το βοηθάμε να καταλάβει αυτό που δεν γνωρίζει, τον γραπτό λόγο.

Έτσι, καλλιεργείται σταδιακά το πέρασμα από τον προφορικό στον γραπτό λόγο, καθώς οι τεχνικές το βοηθούν να αντιληφθεί πώς οι ήχοι, τα φωνήματα, οι συλλαβές απεικονίζονται με τα γραπτά σύμβολα, τα γραφήματα και τις γραπτές συλλαβές.

Η μάθηση περνά από τη φωνημική εμπιστοσύνη στην κατανόηση της αλφαβητικής αρχής και στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης των λέξεων. Με βάση αυτές τις αρχές διαμορφώθηκε το δομημένο πρόγραμμα Παρέμβασης Φωνολογικής Επίγνωσης.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο, στοχευμένο και οργανωμένο με βάση τους εξής άξονες:

1ο Επίπεδο: Ομοιοκαταληξία/Ρίμα
2ο Επίπεδο: Διάκριση αρχικού φωνήματος
3ο Επίπεδο: Διάκριση τελικού φωνήματος
4ο Επίπεδο: Διάκριση αρχικής συλλαβής
5ο Επίπεδο: Διάκριση τελικής συλλαβής
6ο Επίπεδο: Διάκριση μεσαίας συλλαβής
7ο Επίπεδο: Αφαίρεση φωνήματος στην αρχή της λέξης
8ο Επίπεδο: Αφαίρεση τελικού φωνήματος
9ο Επίπεδο: Αφαίρεση αρχικής συλλαβής
10ο Επίπεδο: Αφαίρεση τελικής συλλαβής
11ο Επίπεδο: Πρόσθεση φωνήματος στην αρχή της λέξης
12ο Επίπεδο: Αντικατάσταση φωνημάτων στην αρχή της λέξης
13ο Επίπεδο: Κατάτμηση πρότασης σε λέξεις
14ο Επίπεδο: Συλλαβική κατάτμηση λέξεων
15ο Επίπεδο: Φωνημική κατάτμηση λέξεων
16ο Επίπεδο: Συγκερασμός συλλαβών
17ο Επίπεδο: Συγκερασμός φωνημάτων


Σε ποιους απευθύνεται:
 Το πρόγραμμα παρέμβασης στη φωνολογική επίγνωση απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ιδιαίτερα, είναι πολύ βοηθητικό για τα παιδιά με δυσλεξία. Οι μαθητές με δυσλεξία πολύ συχνά εμφανίζουν ελλείμματα στη φωνολογία, γεγονός που τους εμποδίζει αργότερα να αναπτύξουν τις απαραίτητες αναγνωστικές δεξιότητες. Μάλιστα, είναι και ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες πρόγνωσης της δυσλεξίας στην προσχολική ηλικία.

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ., & Νίνου, Ε. (2017). Παρέμβαση φωνολογικής επίγνωσης. Σπάρτη: my-book.gr.

 

Παιχνίδια Φωνολογικής Ενημερότητας

Οι τεχνικές και ο τρόπος δόμησης του βιβλίου αυτού, έχουν παρουσιαστεί στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά στις 29-31 Οκτωβρίου 2021.

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού υλικού

 • Γραφο-φωνολογική επίγνωση
 • Αναγνωστική ικανότητα
 • Οπτική/ακουστική επεξεργασία
 • Μνημονικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες Γραφής
 • Λεξιλόγιο
 • Προφορικός λόγος
 • Αναγνωστική κατανόηση

Το συγκεκριμένο υλικό βασίζεται στη διαμόρφωση ενός αποκαταστασιακού προγράμματος παρέμβασης για μαθητές με δυσλεξία, καθώς και για παιδιά προσχολικής ηλικίας κατά τη διάρκεια της σχολικής προετοιμασίας τους για την Α΄ Δημοτικού. Σχεδιάστηκε, λοιπόν, ένα διδακτικό πρόγραμμα το οποίο είναι εύκολο στη χρήση βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Η άμεση διδασκαλία αποτέλεσε χρήσιμο τρόπο αξιοποίησης κατά τη διάρκεια αποκατάστασης, καθώς συνέβαλε σημαντικά στον σχεδιασμό του προγράμματος και στην αποτελεσματικότερη σχολική επίδοση των μαθητών. Η προετοιμασία των μαθητών όσον αφορά του στόχους της διδασκαλίας, η χρήση πλήθους παραδειγμάτων και η συνεχής ενθάρρυνση βοήθησε στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος.

Στη συνέχεια, η πολυαισθητηριακή διδακτική μέθοδος στηρίχτηκε στην αλληλεπίδραση των αισθήσεων που συνδέονται με τις λειτουργίες του λόγου και συνδυάζει οπτικά, ακουστικά, απτικά και κιναισθητικά ερεθίσματα. Βελτιώθηκε, έτσι, η μνημονική ικανότητα και η ικανότητα συγκέντρωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, η αξιοποίηση της εξατομικευμένης μάθησης βοήθησε στην εστίαση στις ατομικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά τους.

Τέλος, ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος διδασκαλίας με την αξιοποίηση της παιγνιώδους μορφής εκπαίδευσης συνέβαλε στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού καλλιεργεί τις δεξιότητες της συνεργασίας και της επικέντρωσης σε κοινούς στόχους.

 

Βιβλιογραφική αναφορά

Ηλιοπούλου, Μ., & Γιαννάκαινα, Δ.-Ε. (2021). Παιχνίδια Φωνολογικής Ενημερότητας. Σπάρτη: my-book.gr.

Tεχνικά Χαρακτηριστικά
 • Μέγεθος σε σελίδες:76 Σελίδες, 130 σελίδες
 • Μέγεθος σε MB:35 ΜΒ, 73 MB
 • Τύπος:Αρχεία pdf
 • ISBN:978-618-5527-51-8, 978-618-83398-6-6
 • Εκδόσεις:my-book.gr
Συγγραφική Ομάδα
 • Συγγραφείς:Ηλιοπούλου Μάρθα – Φιλόλογος – MA Special Education – Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών Τριανταφυλλάκου Δήμητρα – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
 • Ψηφιακή Επιμέλεια:Ηλιόπουλος Τάσος
 • Επιμέλεια έκδοσης:Μακρυσοπούλου Σταματική – Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας – MSc Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 • Γραφιστική Επιμέλεια:Χαρβούρου Σταυρούλα, Βάρλας Μανώλης
Δυνατότητες e-Book
 • Δυνατότητα Εκτύπωσης:ΝΑΙ
 • Ανάγνωση σε:PC, Tablet, Κινητό
Άλλα Χαρακτηριστικά
 • Φιλολογική επιμέλεια:Ζάβρα Νίκη – Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – MEd στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Άνοιγμα e-Book με
 • Λήψη Ψηφιακού Αρχείου PDF.Άμεση λήψη του e-Book στην συσκευή σας. Για την ανάγνωση του e-Book, μετά την αγορά, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader.
Προστασία e-Book
 • Προστασία Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου.Κατά την αγορά το e-Book σφραγίζεται αυτόματα με τα στοιχεία σας και κλειδώνεται με προσωπικό κωδικό ο οποίος σας αποστέλλεται μαζί με το σύνδεσμο λήψης.
Προσωπική Σφραγίδα Χρήστη
 • Ψηφιακή Σφραγίδα ΧρήσηςΤα e-books μας προστατεύονται από την προσωπική ψηφιακή σφραγίδα χρήστη. Η προστασία αυτή βάζει αυτόματα ένα υδατογράφημα με τα στοιχεία του αγοραστή στο κάτω μέρος του pdf και τον δεσμεύει για προσωπική χρήση του βιβλίου.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Γράψτε πρώτος μία αξιολόγηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

eight + 8 =

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab