Η Έννοια της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Η Έννοια της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία;

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί ένα είδος διδασκαλίας με βασικό γνώμονα το γεγονός πως ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται εντός και εκτός σχολικού πλαισίου. Αρχικά, η μάθηση εστιάζει στη χρήση βασικών δεξιοτήτων για την κατανόηση σημαντικών εννοιών ή αρχών. Στη συνέχεια, η ανάθεση διαφοροποιημένων μορφών εργασίας βοηθά στην αξιολόγηση των μαθητών και στην ενθάρρυνσή τους για ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, η υιοθέτηση πολλαπλών διδακτικών στρατηγικών βοηθά στην μετατροπή της μάθησης και της γνώσης σε ευχαρίστηση και δημιουργία (Tomlinson, 2010).

Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους πραγματοποιείται η διαφοροποίηση;

Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν και να τροποποιήσουν το περιεχόμενο μίας δραστηριότητας ή το σχέδιο του μαθήματος, τη διαδικασία της δραστηριότητας και το τελικό αποτέλεσμά της. Έτσι, η διδασκαλία προσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη την ετοιμότητα του μαθητή, τις κλίσεις και το μαθησιακό του προφίλ ανάλογα με τη σχολική τάξη στην οποία βρίσκεται (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

Με τον τρόπο αυτό, παρατηρείται πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία προωθεί τη συμπερίληψη όλων των μαθητών σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ισότητα και συνεργατικό κλίμα (Αργυρόπουλος, 2013).

 

Οι εκδόσεις www.my-book.gr έχουν ολοκληρωμένες λύσεις και διαφοροποιημένες προτάσεις υποστήριξης και παρέμβασης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Βιβλιογραφία

Αργυρόπουλος, Β. (2013). Διαφοροποίηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία: Θεωρητικό Υπόβαθρο και βασικές αρχές. Στο Σ. Παντελιάδου και Δ. Φιλιππάτου (Επιμ.), Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο.

Tomlinson, C. A. (2010). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρη.

Διαφοροποιημένο Διδακτικό Πρόγραμμα Πρόσληψης και Επεξεργασίας Γραπτού Λόγου για την Ιστορία Ε΄ Δημοτικού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

five × 5 =