Η διαφοροποιημένη διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου

Τι σημαίνει ο όρος της διαφοροποίησης;

Με τον όρο διαφοροποίηση εννοούνται οι προσπάθειες ομαδοποίησης των μαθητών που γίνονται για να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ικανότητες, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να πραγματοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης (Κοσσυβάκη, 2002).

Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία;

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί ένα είδος διδασκαλίας με βασικό γνώμονα το γεγονός πως ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται εντός και εκτός σχολικού πλαισίου. Αρχικά, η μάθηση εστιάζει στη χρήση βασικών δεξιοτήτων για την κατανόηση σημαντικών εννοιών ή αρχών. Στη συνέχεια, η ανάθεση διαφοροποιημένων μορφών εργασίας βοηθά στην αξιολόγηση των μαθητών και στην ενθάρρυνσή τους για ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, η υιοθέτηση πολλαπλών διδακτικών στρατηγικών βοηθά στην μετατροπή της μάθησης και της γνώσης σε ευχαρίστηση και δημιουργία (Tomlinson, 2010).

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας;

Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα ακόλουθα:

-Περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική

-Παρέχει πολλαπλές προσεγγίσεις στο περιεχόμενο, στη διαδικασία και στο προϊόν

-Είναι μαθητοκεντρική

-Είναι ένας συνδυασμός ομαδοσυνεργατικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας

Αξίζει να σημειωθεί, πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία ΔΕΝ είναι:

-Εξατομικευμένη διδασκαλία

-Χαοτική

-Ένας τρόπος για να παράσχουμε ομογενή διδασκαλία

-Τροποποίηση συστήματος βαθμολόγησης και μείωσης του φόρτου εργασίας

-Περισσότερη δουλειά για τους «καλούς» μαθητές και λιγότερη και διαφορετική για τους «αδύνατους» μαθητές (Κοσσυβάκη, 2002).

Η ομάδα του My-book.gr εστιάζει στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά και για τον λόγο αυτό το επιστημονικό της υλικό διαμορφώνεται με βάση αυτές. Η έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελεί το κλειδί για την ομαλή προσαρμογή των μαθητών στις σχολικές και κοινωνικές απαιτήσεις.

Επισκεφτείτε το my-book.gr και ανακαλύψτε πλούσιο και διαφοροποιημένο υλικό διδασκαλίας.

Βιβλιογραφία

Κοσσυβάκη, Φ. (2002) Εναλλακτική Διδακτική. Αθήνα: Gutenberg.

Tomlinson, C. A. (2010). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρη.

Μαθαίνοντας αλλιώς τους αριθμούς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

2 × 2 =